Ljubljana, 24. 3. 2023

Izobraževanje v kriznih razmerah

Naraščajoče razseljevanje in dolgotrajni konflikti po svetu močno vplivajo na izobraževanje otrok. Ocene kažejo, da se zaradi kriznih razmer 222 milijonov otrok in mladostnikov sooča s težavami pri dostopu do izobraževanja, 78 milijonov otrok pa sploh ne hodi v šolo. 

Evropska komisija in Unicef sta na konferenci o izobraževanju v kriznih razmerah, ki je bila v Bruslju izpeljana 22. marca 2023, pozvali k okrepljenemu sodelovanju in povečanju javnega financiranja, da bi otrokom v kriznih situacijah pomagali pri izobraževanju. 

Leta 2023 bo Evropska unija za izobraževalne projekte v izrednih razmerah po svetu namenila 158 milijonov evrov. Evropska unija namenja izobraževanju v izrednih razmerah 10 odstotkov proračuna za humanitarno pomoč in 10 odstotkov razvojne pomoči, s čimer želi zagotoviti močno osnovo, da bi otroci lahko razvijali svoje talente in potenciale. V obdobju 2015–2022 je za izobraževanje v izrednih razmerah namenila 970 milijonov evrov, kar je koristilo več kot 20 milijonom otrok in mladih.

Vir in več informacij: Evropska komisija in Eurydice Slovenija, pridobljeno 24. 3. 2023