Ljubljana, 2. 4. 2021

Izobraževanje za družbene spremembe

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE), katerega član je tudi SVIZ, je nedavno pričel z aktivnostmi v projektu »Izobraževanje za družbene spremembe: Vloga učiteljskih sindikatov pri naslavljanju vprašanj trajnostnega okoljskega razvoja«, ki bo trajal dve leti. Kot članica ožje skupine, ki določa in usmerja aktivnosti projekta, v njem sodeluje tudi predstavnica našega sindikata, mag. Damijana Meža (Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, magistrica znanosti s področja kemijske tehnike, aromaterapevtka, ki poučuje strokovne predmete v programu okoljevarstveni tehnik). Namen projekta je v prvi vrsti ozaveščati sindikate ter njihovo članstvo – preko tega pa doseči tudi ustrezne in obenem nujno potrebne spremembe v naših družbah – o pomembnosti izobraževanja o okoljski in podnebni problematiki ter nujnosti čimprejšnjega ukrepanja z namenom vzpostavitve trajnostnega razvoja.

Skrajne podnebne spremembe, množičnejša pojavnost naravnih nesreč in številna okoljska vprašanja zahtevajo takojšnje in konkretne družbene spremembe, vključno z individualnimi in kolektivnimi spremembami v miselnosti, vedenju, življenjskem slogu in izobrazbi, ki je temeljno orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja okolja. Sindikati v izobraževanju imamo ključno vlogo pri omogočanju ne le-tega, da se izobraževanje o trajnostnem okoljskem razvoju vključi na vse ravni in vse vidike izobraževalnih sistemov, temveč tudi, da ga spremljajo trajnostni ter ustrezni tehnični, finančni in kadrovski viri ter da je učiteljem na voljo tudi vsa potrebna strokovna podpora. Namen aktualnega projekta torej je dvigniti zavest zlasti med izobraževalci, da se je potrebno ukvarjati z vprašanji trajnostnega razvoja v povezavi s podnebnimi spremembami, ki vlivajo vse prej kot optimizem.

Pomembnosti vseh zgoraj omenjenih tem in vprašanj se zavedamo tudi v SVIZ-u, zato je glavni tajnik sindikata že lani v luči priprav na volilno konferenco ETUCE-ja – na kateri je bil nato tudi (ponovno) izvoljen na mesto podpredsednika te organizacije – med svojimi prioritetami izpostavil spodbuditev razprav o podnebnih spremembah z izhodiščem, da je boj proti podnebnim spremembam v neposrednem interesu kakovosti življenja delavcev in njihovih otrok, zato bi moral postati del strateških usmeritev sindikatov. Za sindikate je ključnega pomena, da se maksimalno angažiramo okrog vprašanja, kdo bo nosil stroške prehoda ekonomije na okoljsko vzdržne načine produkcije, in obenem zagotovimo, da ceno tega prehoda ne bo nosilo v prvi vrsti delavstvo.

Vse zainteresirane še seznanjamo, da bo uvodna/otvoritvena konferenca projekta potekala 22. in 23. aprila (v okolju Zoom). Kogar morda zanima udeležba na njej, nam to lahko sporoči po e-pošti na naslov info@sviz.si.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar