Ljubljana, 14. 3. 2019

Izobraževanje za zaupnice in zaupnice iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov

SVIZ nadaljuje z izvedbo izobraževalnih seminarjev za svoje zaupnice in zaupnike. Tokrat je na vrsti seminar za zaupnice in zaupnike sindikata v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih. Potekal bo v ponedeljek in torek, 18. in 19. marca, na Bledu, udeležilo pa se ga bo več kot 110 zaupnikov. Kot je to že običaj, bosta zbrane na uvodu najprej nagovorila predsednik sindikalne konference in glavni tajnik SVIZ. Jože Brezavšček in Branimir Štrukelj bosta predstavila najaktualnejše teme tako s področja delovanja sindikalne konference kot sindikata ter širše (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, napovedane spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), začetek novih pogajanj z Vlado RS o realizaciji lanskoletnih stavkovnih sporazumov, Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, spremembe sistemov kariernega napredovanja v javnem sektorju …).

S strani MIZŠ bo tokrat prisoten minister dr. Jernej Pikalo, ki bo najprej predstavil glavne izzive, prednostne naloge in usmeritve ministrstva, v nadaljevanju pa se opredelil tudi do naslednjih tem (ter ob koncu odgovarjal še na vprašanja udeležencev):

- napovedane spremembe oziroma reforme na področju srednjega, višjega šolstva in dijaških domov (spremembe področne zakonodaje) ter oblikovanje Bele knjige za področje VIZ;

- vprašanje prenove kariernega sistema strokovnih delavcev s področja VIZ;

- ureditev delovnega časa učiteljev in opredelitev do morebitnih sprememb trenutno veljavne ureditve ter stališče do nadaljnjega urejanja delovnega časa v skladu s 3. točko Dogovora iz 2017 (Priloga 3);

- stališče MIZŠ do nezakonitih odbitkov pri plačah učiteljem na področju srednjega šolstva (zveza naš dopis z dne 25. 2. 2019);

- problematika spletne varnosti in aktivnosti MIZŠ, povezane z zagotavljanjem le-te za zaposlene v VIZ.

V popoldanskem delu prvega dne seminarja bodo prisotni lahko prisluhnili strokovnemu sodelavcu za pravne zadeve sindikata Jerneju Zupančiču, ki bo spregovoril o vprašanju varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnika. Maja Vreča z Arnesa tudi za tokratni seminar pripravlja zanimivo predavanje o problematiki nasilja in nadlegovanju na spletu, delovni dan pa se bo zaključil z delom v skupinah, in sicer bodo v eni sindikalni zaupniki spoznavali najpogostejša delovnopravna vprašanja in odgovore na njih, v drugi pa se ob praktičnem primeru seznanili z različnimi vidiki nasilja na delovnem mestu in postopkom njegove obravnave oziroma soočanja s to problematiko.

Večji del drugega dne seminarja bo namenjen obravnavi zelo aktualnega vprašanja – izvajanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi ter razpravi o tem. Izobraževalni seminar za Sindikalno konferenco srednjih, višjih šol in dijaških domov se bo zaključil z zborom zaupnic in zaupnikov.

V mesecu aprilu bodo izvedeni še preostali trije seminarji, in sicer:

1. in 2. 4. 2019 na Bledu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja kulture;

8. in 9. 4. 2019 v Portorožu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;

15. in 16. 4. 2019 v Strunjanu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti.