Ljubljana, 23. 1. 2017

Izobraževanje za zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture SVIZ Slovenije (SVIZ) 23. in 24. januarja 2017 v Portorožu poteka izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji. Strokovne vsebine, povezane z delom zaposlenih v slovenskih vrtcih, na dogodku spremlja skoraj 90 predstavnic in predstavnikov sindikata v zavodih, kjer je organiziran SVIZ.

V uvodu v dopoldanski del prvega dne seminarja je zbrane nagovorila predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Marjana Kolar, sicer zaposlena v Vrtcih občine Moravske Toplice, in predstavila najpomembnejše dogajanje na področju predšolske vzgoje, pri tem pa namenila največ pozornosti dejavnosti sindikata in Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport (MIZŠ) pri urejanju položaja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic. V nadaljevanju dogodka je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril o aktualnem družbenem dogajanju, pri čemer se ni ognil šokantnim podatkom, ki jih je pred začetkom letošnjega svetovnega gospodarskega foruma v Davosu predstavila organizacija Oxfam, in sicer da osem posameznikov poseduje toliko premoženja kot polovica najrevnejših prebivalcev sveta. Izpostavil je tudi ključno mesto sindikatov v zdajšnjih družbenih okoliščinah ter pozval članstvo k čim bolj aktivnemu udejstvovanju in s tem k prispevku h krepitvi vloge sindikatov. Opozoril je tudi na zmanjševanje sredstev za vzgojo in izobraževanje, pri čemer se Slovenija umešča med peščico držav, v katerih sredstva v zadnjih letih kontinuirano upadajo. Na drugi strani številni kazalniki in ugledne mednarodne raziskave znanja slovenskih šolark in šolarjev potrjujejo visoko kakovost naših vrtcev in šol, a politika kljub temu vzgoji in izobraževanju ne namenja potrebne in nujne pozornosti, temveč ju je v zadnjih letih videla zgolj kot področji, katerima se lahko brez posledic jemlje. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je sindikalnim zaupnicam in zaupnikom spregovoril tudi o zadnjih pogajanjih, ki so jih reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS sklenili konec decembra lani, dopoldanski del izobraževalnega seminarja pa se je sklenil z vprašanji o jubilejnih nagradah, o plačilu dela sindikalnih zaupnic in zaupnikov v vrtcih, izvajanju prostorskih standardov v vrtcih, delovanju Sindikata uslužbencev plačne skupine J, zboljšanju minimalne plače in promoviranju dejavnosti SVIZ v posameznih zavodih.

Strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz je zatem natančno predstavila posamezne ukrepe na področju stroškov dela in druge ukrepe v javnem sektorju za leto 2017: regres za letni dopust za leto 2017; redno delovno uspešnost, ki se v letih 2017 in 2018 ne izplačuje, ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki je v letih 2017 in 2018 omejena; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; napredovanje javnih uslužbencev v letih 2017 in 2018; omejitev števila dne letnega dopusta; omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb; prenehanje pogodbe o zaposlitvi v letu 2017; višino odpravnine. Prikazala je tudi problematiko in dinamiko odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja – rok za sklenitev dogovora, vsebino dogovora, razpon odprave in sredstva, ki so predvidena za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah. Za sindikalne zaupnice in zaupnike je bila dobrodošla informacija, kdaj bodo višje plače skladno z odpravo anomalij dejansko izplačane in po kakšnem postopku ter kaj bi se zgodilo, če pogoji za izplačilo morda ne bi bili zagotovljeni v dogovorjenih rokih. Strokovna sodelavka SVIZ je spregovorila tudi o drugih varovalkah, ki so opredeljene v dogovoru z Vlado RS, če ta ne bi udejanjila domenjenega in bi poskušala obiti soglasje s podpisniki dogovora.
 
  • [URLSTRANI]


Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji se je v popoldanskem delu nadaljeval s predavanjem o konfliktih in mobingu. Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se že več kot 15 let ukvarja s problematiko nasilja v delovnih procesih, sodeluje z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ter kot članica in prostovoljka v Društvu SOS telefon, je uvodoma pojasnila pomen razlikovanja med konfliktom in nasiljem. Ob primerih iz prakse je nazorno prikazala, da sta sicer zelo povezana pojava drugačna v vzrokih, dinamiki, vlogi in odgovornosti vpletenih, posledicah ter zato tudi v načinih reševanja in ukrepanja. Podrobno je spregovorila o sistematičnem, dolgotrajnem, namernem povzročanju psihičnega, besednega, spolnega, socialnega ipd. nasilja oziroma o nadlegovanju in trpinčenju (mobingu).
 
Svetovanje za osebe z izkušnjo trpinčenja, mobinga, spolnega ter drugega nadlegovanja na delovnem mestu: mobing@drustvo-sos.si ali 080 11 55. Svetovanje je anonimno in zaupno.

V sklepnem delu prvega dneva izobraževalnega seminarja so se navzočim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružili predstavniki MIZŠ – državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, mag. Gregor Mohorčič, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo in Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo pri direktoratu – in namenili pozornost aktualni dejavnosti ministrstva na področju predšolske vzgoje. Državna sekretarka je povedala, da so na MIZŠ za sprejem na vladi pripravili spremembe Zakona o vrtcih ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer ob upoštevanju, da so pomočnice in pomočniki neustrezno uvrščeni v plačnem sistemu ter da je kompleksnost dela, ki ga ti opravljajo, precej večja, kot je to zapisano v dozdajšnjih zakonih. Mag. Gregor Mohorčič se je ob tem dotaknil tudi zagotavljanja prostorskih standardov v vrtcih, revizije Računskega sodišča glede debelosti slovenskih otrok, stanja bolnišničnih oddelkov in sprememb na področju romskih oddelkov v vrtcih, Vida Starič Holobar pa je predstavila še protokol MIZŠ o možnih načinih nadomeščanja odsotnih delavk in delavcev. Slednja tema je bila tudi v ospredju vprašanj sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki so izpostavili še problematiko prostorskih normativov v vrtcih, spornost prekvalifikacije učiteljev za delo na mestu vzgojiteljice v vrtcu, možnost znižanja normativov ob vključenosti romskih otrok in otrok priseljencev v oddelke, zamude pri obravnavi vlog za napredovanje v nazive, nepoenoteno obvezno prisotnost v oddelkih po posameznih slovenskih vrtcih, plačilo dela sindikalnih zaupnic in zaupnikov.


dr. Andreja Barle Lakota:
mag. Gregor Mohorčič:
Vida Starič Holobar:

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar