Ljubljana, 28. 9. 2023

O pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij

V popoldanskih urah četrtka, 28. septembra, so se sestali članice in člani najvišjega organa Sviza med dvema kongresoma in razpravljali o poteku pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. Člani Glavnega odbora sindikata so ocenili, da vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico zaostankov v vrednotenju večine delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ne odpravlja, temveč jih celo povečuje. Da bi izrazili svoje nestrinjanje z vsebino oziroma predlogi, ki so na pogajalski mizi, so za 25. oktober napovedali protestni shod pred poslopjem Vlade RS.

Na sedežu Sviza je 28. septembra 2023 potekala izredna seja Glavnega odbora SVIZ. Članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so razpravljali o poteku pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. Po oceni Sviza prinaša zadnji vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi ter ne odpravlja zaostankov v vrednotenju večine delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi, temveč te celo povečuje. Glavni odbor je soglasno zavrnil vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij, opozoril na nekaj drugih nesprejemljivih in strokovno neustreznih predlogov vlade, se negativno odzval še na predlog znižanja števila dni letnega dopusta in napovedal tudi protestni shod, s katerim bo sindikat še na ta način izrazil nestrinjanje s predlogi v pogajanjih.

Po seji je v izjavi za medije predsednica GO Sviza Marjana Kolar predstavila soglasno sprejeti sklep. Izpostavila je, da sindikat kategorično zavrača predlog vlade, ker ta ne odpravlja plačnih nesorazmerij, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem. Na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa obstoječa nesorazmerja celo povečuje. Sviz zato opozarja, da predlog pomeni radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov, da se z njim tem jemlje smisel oz. se jih v resnici ukinja. Pridobitev višjega strokovnega naziva namreč zmanjša celo na en sam plačni razred, je še navedla. Za Sviz je nesprejemljiv tudi vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v odnosu do učitelja začetnika - svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vse to bo namreč negativno vplivalo na kakovost pedagoških procesov, so ocenili članice in člani Glavnega odbora sindikata. Poudarili so še, da vladni predlog povečuje razlike med raziskovalci in raziskovalkami ter visokošolskimi učitelji na eni strani ter zdravniki na drugi.

Predsednica Marjana Kolar je pojasnila, da Sviz vztraja pri uskladitvi plač z aktualno inflacijo za vse zaposlene v javnem sektorju že v letu 2024, kar je po njenih besedah še posebej pomembno za zaposlene v plačni skupini J. Vladni predlog, da bi se uskladitev vrednosti plačnih razredov z inflacijo izvedla šele s 1. januarjem 2028, je za Sviz nesprejemljiv. Enako sindikat zavrača tudi vladni predlog znižanja števila dni letnega dopusta.

Kot odziv na vladne predloge Sviz predlaga, da se za delovna mesta z izhodiščnim plačnim razredom do vključno 30. plačnega razreda prevedba na novo plačno lestvico izvede s 1. januarjem 2024 in se hkrati izplača vsaj polovica predvidenega zvišanja plač. Druga polovica pa se nato izplača najpozneje 1. januarja 2025.

»Odnos vlade do zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, kulturi, visokem šolstvu je enostavno nesprejemljiv. Sviz že dolgo opozarja, da je šolstvo v krizi, da ni strokovnega kadra, da ni delavcev v kuhinji in še marsikje. In kaj dela vlada? S svojim odnosom kaže, kako malo ji je mar za šolstvo, ki je steber družbe. Zato bomo kaj več povedali na protestnem shodu, ki je predviden za 25. oktober ob 14. uri pred vlado,« je še izpostavila predsednica Glavnega odbora Marjana Kolar.

Predsednica GO SVIZ Marjana Kolar je predstavila sprejeti sklep:

 

Predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij Sviza Irena Porekar Kacafura je opozorila, da so bila dosedanja pogajanja, predvsem z ministrstvom za kulturo, sicer konstruktivna in da smo se že uskladili o vrednotenju precej delovnih mest ter se dogovorili o nekaterih novih delovnih mestih. Z zadnjim predlogom pa je vlada povozila vsa doslej sprejeta in spoznana plačna nesorazmerja in uvedla pasovno uravnilovko, ki vsa ta nesorazmerja potencialno prenaša v nov plačni sistem.

 

Podpredsednik sindikalne konference visokega šolstva in znanosti Sviz dr. Jože Pungerčar je izpostavil, da so se predstavniki sindikata več mesecev zavzeto pogajali v okviru stebra izobraževanja, kultura in znanost in so zato ob zadnjem predlogu neprijetno presenečeni.

 

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ:
»Pripravljeni smo na boj in ga bomo tudi izvedli, kajti ne ostane nam nič drugega, če želimo ohraniti v tej državi kakovostno javno šolstvo, kakovostno kulturo, zlasti njen institucionalni del, in odlično znanost, kjer Slovenija v nekaterih nišah pravzaprav dosega vrhunske rezultate.«

 

Odgovori na novinarska vprašanja in poziv pristojnima ministroma:
SVIZ resorna ministra Darja Feldo in Asto Vrečko javno sprašuje, ali se s predlogom in radikalnim posegom v sistem strokovnega napredovanja strinjata ali mu nasprotujeta. Sindikat bo vztrajal pri javnem pojasnilu ministra in ministrice ter ju pričakuje čim prej.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar