Ljubljana, 14. 10. 2020

Izzivi zelo podobni

Ob skupni pobudi našega sindikata in sindikata učiteljev iz Srbije smo v organizaciji SVIZ minuli teden, 7. oktobra 2020, pripravili videosrečanje s kolegicami in kolegi iz sindikatov, ki v državah nekdanje skupne države zastopajo zaposlene na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema, ter si izmenjali aktualne informacije, povezane z navzočnostjo koronavirusa covid-19.

Pogovor s predstavnicami in predstavniki sindikatov s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije in Kosova je vodil glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je kot izhodiščne točke razprave izpostavil vpliv koronavirusa covid-19 na šolsko leto in na položaj zaposlenih v vrtcih in šolah predvsem v smislu zagotavljanja varnih učnih pogojev, izobraževanja za kakovostno izvedbo šolanja na daljavo, dostopnosti tehnične in informacijske opreme, povečevanja delovnih obremenitev vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ipd.

Udeleženke in udeleženci videosrečanja so predstavili tudi vključenost posameznih sindikatov v proces sprejemanja ukrepov, povezanih s covidom-19, in ocenili siceršnjo raven socialnega dialoga v aktualnih razmerah, spregovorili pa so še o možnostih, kako se lahko sindikati na regionalni in širši vseevropski ravni medsebojno podprejo. Podrobneje so pretresli pristope posameznih držav v prizadevanju, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove kot eden od ključnih podsistemov, ki omogoča, da lahko družba nemoteno deluje kot celota, lahko ostale čim dlje odprte. Ob tem so izpostavili številne prednosti, ki jih ima pouk v šolah za učence in dijake, ter hkrati kar nekaj pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob prvih evalvacijah izobraževanja na daljavo. Opozorili so na nevarnost poglabljanja socialnih razlik med šolajočimi zaradi neenakih možnosti dostopa do interneta in tehnične opreme, ki jo zahteva pouk na daljavo, na vprašanje objektivnega vrednotenja znanja in tudi vpliv pomanjkanja socialnih stikov na mlade. Vseeno so se strinjali, da je šolanje na daljavo kljub vsemu omogočilo, da se je minulo posebno šolsko leto lahko zaključilo, izpostavilo pa je tudi ključne dileme, ki jim bodo morale vlade posameznih držav v sodelovanju z resornimi sindikati nujno nameniti veliko pozornosti, da bi zavarovali in ohranili temeljno pravico vsakega posameznika do kakovostnega izobraževanja.

Ob koncu so se udeleženi strinjali, da bodo s tovrstnimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje, saj izmenjava informacij in izkušenj pomembno pripomore k učinkovitejšemu sindikalnemu delu.  

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar