Ljubljana, 18. 2. 2019

Izzivi raznolike družbe

Na rednem letnem dvodnevnem srečanju članic in članov odbora za enakost ETUCE (Standing Committee for Equality), ki je v Bruslju potekalo 7. in 8. februarja letos, je bil tokrat v središču slogan »Izobraževanje sindikatov za raznolikost, enakost in vključenost, čas je, da prevzamemo pobudo!« V skladu s slednjim so predstavnice in predstavniki evropskih učiteljskih sindikatov v razpravi namenili pozornost vprašanjem vključevanja priseljencev, beguncev in etičnih manjšin v izobraževanje ter poučevanju državljanske vzgoje in demokratičnih vrednot v vrtcih in šolah širom Evrope. Ob omenjenih glavnih temah so upoštevaje vse večjo digitalizacijo naše družbe ter priložnosti in tveganja, ki jih lahko nova tehnologija prinese v smislu enakosti in vključevanja, izmenjali še mnenja in izkušnje o t. i.  digitalni vrzeli.

 

Namen razprave je bil ugotoviti, kako lahko pri omenjenih vprašanjih prevzamejo vodilno vlogo sindikati v izobraževanju, temeljni cilj pa začeti pripravo akcijskega načrta na temo raznolikosti, enakosti in vključevanja, ki izhaja iz resolucije, ki je bila sprejeta na posebni konferenci evropskega združenja učiteljskih sindikatov ETUCE novembra lani v Atenah. V ta namen so se članice in člani odbora za enakost pri ETUCE v manjših skupinah pogovarjali o strategijah in ukrepih za poučevanje demokratičnega državljanstva in temeljnih vrednot, da bi lahko učinkovito vključevali priseljence in begunce v izobraževanje, podprli njihov prehod na trg dela ter ob tem čim bolje uporabili potenciale raznolikosti. Predlagano je bilo, da se izpostavljene teme proaktivno uvede v izobraževanje, v začetno in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, da se z izpostavljenimi izzivi ozavešča članstvo v sindikatih in širšo skupnost, zaposlene v vzgoji in izobraževanju pa odločno podpre pri njihovem nadaljnjem prizadevanju za vključevanje priseljencev v vrtce in šole.

 

Na sestanku so predstavniki iz različnih evropskih in mednarodnih organizacij predstavili svoje delo na področju enakosti in vključenosti v izobraževanje. Thomas Huddleston, direktor mreže SIRIUS, je predstavil sistemska vprašanja, povezana s sprejemom migrantov v evropske šole, in sicer je izpostavil premajhno podporo praktikom, omejeno usposabljanje učiteljev na tem področju ter pretirano prelaganje dela in odgovornosti na ramena učiteljev. Poleg tega je Montserrat Mir, predstavnica konfederacije evropskih sindikatov ETUC, poročala o izzivih, s katerimi se soočajo mlade ženske v Evropi, pa tudi o aktualnih dejavnostih na tem področju, Pathma Krishnan, koordinatorica iz azijsko-pacifiške regionalne pisarne Izobraževalne internacionale v Kuala Lumpurju pa je predstavila problematiko v zvezi z vključevanjem avtohtonih prebivalcev v izobraževalni sistem v Maleziji in zahteven položaj LGBTI učiteljev v omenjeni regiji. O tem, da morajo pedagoški delavke in delavci nujno pridobiti več digitalnih spretnosti, o razlikah pri zagotavljanju digitalnih storitev na podeželju in v mestih ter premajhni zastopanosti žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki, je predaval Alexander Riedl, namestnik vodje enote za digitalno gospodarstvo in spretnosti pri Evropski komisiji.

Predstavnica ETUCE Ekaterina Efimenko je ob koncu sestanka zbranim predstavila tudi tri aktualne projekte združenja na področju enakosti in vključevanja, v katerih sodeluje tudi SVIZ: spregovorila je o projektu o enakosti spolov v socialnem dialogu, projektu o oblikovanju skupnih vrednot EU na področju vključevanja in projektu o učinkovitem vključevanju migrantov in beguncev v izobraževanje.