Ljubljana, 19. 12. 2018

Izzivi svetovalne službe

Predsedstvi svetovalnih delavk in delavcev iz sekcije SVIZ, ki jo vodi Darinka Dekleva, in Društva svetovalnih delavcev Slovenije – njegova predsednica je Ajda Erjavec Bartolj – sta se 18. 12. 2018 sešli na sedežu našega sindikata, da bi pripomogli k poenotenju in izboljšanju delovnih pogojev svetovalnih delavcev ter k vzpostavitvi ustrezne strokovne avtonomije, ki bo omogočila, da bo lahko svetovalna služba spet delala to, za kar je bila pred 50 leti ustanovljena. Gre za strokovno avtonomno službo, edinstveno v Evropi, ki predstavlja podporni in svetovalni organ vsem, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalno mrežo vrtcev, osnovnih in srednjih šol, vzgojnih zavodov in dijaških domov. Svetovalni delavke in delavci pa se pri tem ne morejo sprijazniti s statusom »uradnika, ki se zna tudi pogovoriti z otrokom«.

 

Njihovo temeljno poslanstvo ovirajo spremembe v vzgoji in izobraževanju ter zmeraj nove naloge. Pri otrocih, učencih in dijakih zaznavajo vse več neprimernega vedenja, številne simptome in bolezni, opozarjajo tudi na nemoč staršev in pomanjkanje specializiranih ustanov, ki bi vse omenjeno pravočasno obravnavale. Izpostavljajo, da je vse preveč njihovega dela t. i. kurativa ali gašenje požarov, sami pa zahtevajo ponovno sistematično preventivno delo, ki naj bo reden in obvezen del vzgoje. Navzoči na sestanku so razpravljali o obstoju različnih normativov znotraj poklica in na neenoten delovni čas. Ob tem so se naloge svetovalnih delavcev spremenile in se množijo, raziskave pa potrjujejo visoko navzočnost izgorelosti zaposlenih. Kljub temu da so pedagoški delavci, nimajo priznane pravice do priprave, kot jo imajo učitelji, izpostavili pa so tudi, da je njihovo delo zahtevnejše od dela učitelja nerazrednika. 

V iztekajočem se letu sta Sekcija svetovalnih delavki in delavcev SVIZ in Društvo svetovalnih delavcev Slovenije aktivno sodelovala s predmetno razvojno skupino, zavodom za šolstvo, ministrstvom za izobraževanje, prisotni so bili na regijskih posvetih in na protestnih shodih sindikata.  

Na sestanku sta predsedstvi predstavili prizadevanja, ki bi popravila status svetovalnih delavcev, saj zaznavajo, da med njimi vre. Od pristojnih zato, kot poudarja Darinka Dekleva, pričakujejo posluh in da bodo ustrezno ukrepali, saj to ne bo le v zadoščenje zaposlenim, temveč celotnemu sistemu, v katerega so vpleteni otroci, vzgojitelji, učitelji in starši. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je ob predstavitvi izzivov, ki so jim izpostavljeni svetovalni delavci, pokazal razumevanje in jim ponudil tudi pomoč pri reševanju le-teh.