Ljubljana, 4. 11. 2020

Javni poziv Državnemu zboru

Zavezništvo civilne družbe, ki združuje protestnice in protestnike, posameznice in posameznike, civilne iniciative, združenja, društva in lokalne pobude, je pripravilo javni poziv Državnemu zboru RS z namenom pozvati poslanke in poslance k obnovitvi demokracije in pravne države ter krepitvi socialne države, družbene odgovornosti in solidarnosti. O vsebini poziva je odločal tudi Izvršilni odbor SVIZ-a ter sklenil svoje članstvo povabiti k podpisu peticije.

Javni poziv Državnemu zboru RS, da razreši krizo, ki jo povzroča Vlada RS z zlorabljanjem epidemije covid-19 za izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov, je civilnodružbena pobuda, ki jo je v nekaj dneh podpisalo že več kot deset tisoč državljank in državljanov. Kot izhaja že iz naslova poziva, gre za apel poslankam in poslancem v Državnemu zboru, naj preprečijo izkoriščanje epidemije za problematične politične aktivnosti, jih opustijo ter se v prvi vrsti posvetijo obvladovanju in reševanju epidemije.

Ena od pomembnih političnih opredelitev zadnjega kongresa SVIZ se je nanašala na sodelovanje oziroma na opredelitev razmerja SVIZ-a s civilno družbo na eni ter na opredelitev razmerja do političnih strank na drugi strani. Kriterij za to je sorodnost naših principov, kot so opredeljeni v naših dokumentih. V deveti točki Programskih usmeritev SVIZ 2018–2022 je tako zapisano: “Aktivno bomo podpirali politike, ki se prekrivajo z opredelitvami v Statutu SVIZ, z Načeli in cilji SVIZ ter Programskimi usmeritvami SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022. Pri uresničevanju načel, stališč in usmeritev, kot jih opredeljujejo naši temeljni dokumenti, bomo sodelovali s političnimi strankami in civilno-družbenimi gibanji, ki imajo enake ali sorodne poglede.

Poziv Državnemu zboru že v uvodnem odstavku opredli dva glavna cilja, ki povezujeta podpisnike: 1. obnovitev demokracije in pravne države in 2. krepitev socialne države, družbene odgovornosti ter solidarnosti. Jasno je, da sta navedena cilja peticije v celoti skladna s temeljnimi usmeritvami sindikata, zato je povabilo članstvu k prispevanju podpisov pod peticijo uresničevanje sprejete politike SVIZ.

Spoštovani članice in člani SVIZ, če vam ni vseeno, kaj se v naši državi in družbi v zadnjih nekaj mesecih dogaja, vas vabimo, da se tudi vi podpišete pod peticijo – Javni poziv Državnemu zboru RS.

Komentarji
Marko Zorec
10.11.2020

Vaša trditev, da gre pri povabilu članstvu k prispevanju podpisov pod dotično peticijo zgolj za uresničevanje sprejete politike SVIZ, ne vzdrži resne presoje. Šlo naj bi namreč za "javni poziv poziv državnemu zboru, da zaustavi zlorabljanje epidemije za pospešeno izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov vlade." Avtorji peticije med drugim "predlagajo razrešitev notranjega ministra"; ker je SVIZ po statutu nestrankarska interesna organizacija, je točka vsaj sporna. Avtorji nadalje zahtevajo "ustavitev strankarsko usmerjene orbanizacije", pri čemer s strokovne sestopijo na metafizično razpravo, saj s terminom "orbanizacija" v akademskem jeziku ni moč operirati. V dosedanjem delu vlade in resornega ministrstva kot učitelj zaznavam dokaj skrbno mero iskanja ravnovesja med skrbjo za zdravje na eni in posluhom za strokovno izvajanje šolskega dela na drugi strani. Vsled vsaj vsega naštetega gre pri pričujoči aktivnosti SVIZA za nevaren odmik od svojega poslanstva, zaradi česar smatram, da članstvo svojih podpisov ne bi smelo dajati brez večplastnega in tehtnega razmisleka. Marko Zorec

Vaš komentar