Ljubljana, 23. 1. 2019

Javni poziv za kandidate za zagovornike otrok

Varuh človekovih pravic RS ima na svoji spletni strani objavljen Javni poziv za kandidate za zagovornike otrok. Celotno besedilo javnega poziva najdete na tem spletnem naslovu in v nadaljevanju te strani.

Varuh človekovih pravic RS v marcu in aprilu 2019 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prednost pri izbiri imajo kandidati z območij, kjer zagovornikov primanjkuje. 
Delo zagovornika je prostovoljno in častno in ne predstavlja delovnega razmerja, pripada pa mu nagrada in povrnitev potnih stroškov. 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za uvrstitev na seznam zagovornikov, ki jih določa Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) v tretjem odstavku 25. b člena (z izjemo 8. alineje).

Uvodni vikend izobraževanja bo predvidoma 8. in 9. marca v Ljubljani. Med 11. in 13. marcem pa bodo v popoldanskem času potekali intervjuji s kandidati, ki so bili povabljeni na uvodni vikend.

Za izbrane kandidate se bo izobraževanje nadaljevalo štiri vikende (petek popoldan, sobota) med 15. marcem in 13. aprilom 2019. Vsa predavanja bodo v Ljubljani, na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska 56.

Popolne prijave (življenjepis, iz katerega je razvidno, ali kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, motivacijsko pismo, morebitna priporočila) sprejemamo po elektronski pošti na naslov zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si do vključno 31. 1. 2019.

Število udeležencev izobraževanja je omejeno. Udeleženci usposabljanja bodo o izboru obveščeni najkasneje do 14. 02. 2019. 

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila o usposabljanju in vsebini dela zagovornika lahko pokličete na telelefonsko številko 01 475 00 50 (med 10.00 in 11.00 uro).


V besedilu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot spolno nevtralni.