Ljubljana, 16. 4. 2020

Proti ignoriranju pobud in predlogov KSJS

Ljubljana, 16. aprila 2020


SPOROČILO ZA JAVNOST
 


Javni protest proti ignoriranju pobud in predlogov KSJS s strani MDDSZ
 

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS), v katero smo povezani sindikati, ki imamo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, kar je velika večina sindikalno organiziranih v javnem sektorju, smo razočarani nad nesprejemljivim odnosom, ki nam ga kot socialnemu partnerju z najvišjo stopnjo reprezentativnosti izkazuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

V skladu z dogovorom na prvem sestanku delovne skupine, ki jo vodi minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, smo 7. 4. 2020 na MDDSZ ponovno poslali pripombe KSJS (prvič že 30. 3. 2020), ki v prvem zakonodajnem paketu niso bile upoštevane in dodatne predloge KSJS v amandmajski obliki za drugi zakonodajni paket za obvladovanje posledic epidemije (PKP2). Glede na dana zagotovila smo upravičeno pričakovali, da bo MDDSZ naše predloge preučilo in se do njih opredelilo. Ko smo pri pregledu odziva MDDSZ na stališča vseh sindikalnih central k prvem zakonodajnem paketu ugotovili, da se ministrstvo ni opredelilo do nobenega od predlogov, ki jih je podala KSJS in se nanašajo na zaposlene v javnem sektorju, smo 10. 4. 2020 na MDDSZ posredovali protest in zahtevali pojasnilo, zakaj in s kakšno utemeljitvijo MDDSZ vztrajno ignorira vse naše predloge. Ker so naše pripombe na posamezne člene prvega zakonodajnega paketa in dodatni predlogi v amandmajski obliki za drugi zakonodajni paket konstruktivni in uravnoteženi in vsi dodatno argumentirani, smo namreč upravičeno pričakovali, da bodo upoštevani. Najmanj kar smo pričakovali pa je bilo, da bo ministrstvo nanje odgovorilo, kot nam je na prvem sestanku delovne skupine na Brdu zagotovil minister Cigler Kralj. Poleg tega nam ministrstvo ni posredovalo niti predloga smernic za pripravo PKP2, ki nam jih je obljubilo.

Ker na naš protest MDDSZ vse do danes, 16. 4. 2020, ni odgovorilo, ponovno, tokrat javno, protestiramo proti ignoriranju pobud in predlogov KSJS kot kvalificiranega predstavnika zaposlenih v javnem sektorju. Poudarjamo, da epidemija, s katero se spopadamo, ne more biti opravičilo za tako očitno znižanje dosežene ravni socialnega dialoga pri nas. Še posebej neproduktivno je to v trenutku, ko prav javni uslužbenci in uslužbenke nosijo osrednjo težo spopada z epidemijo.

Ker si sami ne želimo poslabšanja naših medsebojnih odnosov, pričakujemo, da bo MDDSZ v prihodnje ravnalo v skladu z uveljavljeno ravnijo socialnega dialoga v naši državi, ki vključuje tudi medsebojno spoštovanje socialnih partnerjev.

MDDSZ ponovno pozivamo, da upošteva naše pripombe in predloge pri oblikovanju PKP2, nam posreduje smernice za PKP2 in nam omogoči enakopravno sodelovanje pri zakonodaji, ki se neposredno tiče našega članstva.


 

Branimir Štrukelj, predsednik KSJS