Ljubljana, 17. 7. 2017

Jeziki v šoli

Evropsko omrežje za izmenjavo podatkov v izobraževanju Eurydice je nedavno objavilo novo poročilo z naslovom »Pomembni podatki o poučevanju jezikov v šoli v Evropi 2017« (Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition).

Poročilo vključuje informacije o izobraževalnih politikah poučevanja in učenja tujih jezikov v 42 evropskih izobraževalnih sistemih in odgovarja na nekatera vprašanja, kot so:

• Kako dolgo se učenci učijo tujega jezika?
• Katerih 10 tujih jezikov, se učenci najpogosteje učijo?
• Ali se učitelji tujih jezikov usposabljajo tudi v tujini?
• Koliko učencev migrantov govori učni jezik tudi doma?

Čeprav je glavni poudarek poročila na tujih jezikih, so pripravljene tudi informacije o umeščenosti regionalnih in manjšinskih ter klasičnih jezikov v izobraževalni program. Poročilo obravnava tudi ukrepe, ki so na voljo nedavno prispelim učencem migrantom.

V poročilu so uporabljeni različni viri, vključno z omrežjem Eurydice, Eurostat ter mednarodnima raziskavama OECD PISA in TALIS. Podatki Eurydice pokrivajo države Evropske unije in Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črna goro, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Celotno poročilo »Pomembni podatki o poučevanju jezikov v šoli v Evropi 2017« je v izvirniku dostopno tukaj, pri Eurydice pa so pripravili tudi poudarke iz poročila (klik).


Vir: Eurydice Slovenija, povzeto 17. 7. 2017