Ljubljana, 26. 10. 2017

Kaj lahko dobimo?

V Kranju je v sredo, 25. oktobra, potekalo prvo v nizu srečanj glavnega tajnika SVIZ z zaupniki in člani po območnih odborih v okviru kampanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«. Na tokratni shod so bili vabljeni sindikalni zaupnice in zaupniki ter članice in člani z območnih odborov Kranj, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica, srečanja pa sledijo velikemu dogodku v Ljubljani, ki ga je SVIZ organiziral ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev in na njem začel boj za izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so dokazano plačani slabše kot zaposleni z isto stopnjo izobrazbe v drugih primerljivih poklicih.

V sklopu kampanje, ki jo osredinjamo na vprašanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«, bomo v prihodnjih tednih in mesecih sindikalne aktivnosti odločno in intenzivno stopnjevali s ciljem še pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami doseči ustrezno izboljšanje plač omenjenim skupinam zaposlenih.

Na srečanju v Kranju, ki se ga je udeležilo približno 60 zaupnic, zaupnikov, članic in članov, je glavni tajnik spregovoril o aktualnem dogajanju na pogajanjih z vlado o odpravi nesorazmerij nad 26. plačnim razredom, sprostitvi še veljavnih varčevalnih ukrepov in uskladitvi plač na delovnih mestih, ki so primerljiva z zdravniškimi, predstavil konkretne zahteve po zvišanju plač izobraževalk in izobraževalcev, ki jih je SVIZ naslovil na MIZŠ, ter napovedal načrtovane in možne aktivnosti, ki jih bo sindikat izpeljal v prihodnjem obdobju na poti do uresničitve zahtev po izboljšanju plač.

Glavni tajnik je pojasnil, da so shodi namenjeni aktivaciji članstva, da bi sodelovalo pri izboljšanju lastnih plač. Pred dnevi je SVIZ pristojnemu ministrstvu že posredoval zahteve za zvišanje plač učiteljev, od vrtcev do univerze, ki pa se bodo lahko uspešno uresničile le, če jih bo članstvo aktivno podprlo. Prisotnim je v tej luči zastavil nekoliko provokativno vprašanje, ali so zadovoljni s tem, kar imajo, ali pa se jim zdi, da bi si zaslužili več. Odgovor je jasen ob zavedanju, da so v Sloveniji plače na vseh ravneh  izobraževanja – od vrtcev do univerze – nižje od povprečja razvitih držav, da je delo izobraževalcev bistveno slabše vrednoteno od poklicev z enako izobrazbo v primerljivih poklicih in da se bodo z dogovorom o zvišanju plač nekaterih poklicev v javnem sektorju razlike, ki so bile že doslej v škodo izobraževalk in izobraževalcev, še dodatno povečale.

Kampanja za zvišanje plač gre dalje s srečanji v novembru, in sicer sledijo srečanja v Krškem (7. novembra za članstvo z OO Novo mesto, Bela Krajina in Posavje), 15. novembra v Celju (za OO Celje, Velenje, Koroška, Zasavje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica), 22. novembra v Mariboru, 23. novembra pa v Postojni. Zaupniki in člani bodo vabila prejeli pravočasno.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar