Ljubljana, 26. 11. 2015

Kako z naturopatijo krepiti kognitivne zmožnosti, koncentracijom delovno storilnost in vnemo

Ljubljana, 11. novembra 2015

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – Odbor za enakost SVIZ Slovenije vabi na

PREDAVANJE »KAKO Z NATUROPATIJO KREPITI KOGNITIVNE ZMOŽNOSTI, KONCENTRACIJO, DELOVNO STORILNOST IN VNEMO«,

ki bo potekalo v četrtek, 26. novembra 2015, ob 16. uri, na sedežu GO SVIZ, v veliki sejni dvorani, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani.

Predavala bo naturopatinja Erika Brajnik, ki vodi prvi naturopatski center v Sloveniji.

Spoštovani članice in člani, v sklopu našega sindikata je 7. januarja letos začel delovati Odbor za enakost SVIZ Slovenije, katerega temeljno poslanstvo je ob različnih priložnostih spodbujati širše zavedanje o pomenu enakovredne zastopanosti obeh spolov na vseh ravneh družbe. Do zdaj izpeljanim dogodkom, ki smo jih pripravili v sklopu odbora, tokrat dodajamo praktično predavanje, na katerem bo prva slovenska naturopatinja Erika Brajnik spregovorila o temeljnih načelih naturopatije in podala praktične nasvete, kako v skladu z njimi čim bolje podpreti delovanje svojega telesa, v ospredju pa bodo krepitev kognitivnih zmožnosti, koncentracije ter delovne storilnosti in vneme.

Za udeležbo na predavanju, ki je brezplačna (potnih stroškov pa SVIZ ne krije), nam, spoštovani članice in člani, najpozneje do torka, 24. novembra 2015, posredujte izpolnjeno priloženo prijavnico na elektronski naslov tajnistvo@sviz.si ali po faksu 01 24 40 920. Svetujemo vam, da nam prijavo na dogodek pošljete čim prej, ker je prostor v dvorani omejen in bomo upoštevali vrstni red prijav. 

Predavanje z razpravo bo trajalo približno uro in pol.

Vljudno vabljeni!