Ljubljana, 21. 6. 2019

Kakovostno izobraževanje za vse

Ograje in zidovi, begunski kampi, različni pritiski na nevladne organizacije, ki rešujejo življenja tistih, ki poskušajo prečkati Sredozemsko morje v iskanju boljšega življenja, pogosto nečloveško ravnanje z migranti in begunci, ki bežijo pred vojnami, preganjanjem so zaskrbljujoče podobe današnje Evrope. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju in sindikati, ki jih zastopajo, si ob tem zavzeto in odločno prizadevajo zagotoviti kakovostno izobraževalno izkušnjo prav vsem otrokom, ki je ključna pri premagovanju predsodkov, rasizma in ksenofobije ter spodbuja vključevanje v šolsko okolje in širšo družbo.

Pred letošnjim svetovnim dnevom beguncev so se socialni partnerji, člani Evropskega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Evropske zveze delodajalcev v izobraževanju (EFEE) iz srednje in vzhodne Evrope, 18. in 19. junija 2019 v Larnaki na Cipru sestali v okviru projekta o učinkovitem vključevanju priseljencev in beguncev v vzgojo in izobraževanje (European Sectoral Social Partners in Education promoting effective integration of migrants and refugees in education), da bi si izmenjali najboljše prakse na tem področju, izpostavili največje izzive in poiskali skupne rešitve, ki bodo pomagale izboljšati izobraževalno izkušnjo otrok priseljencev, ki so v družbi med najbolj ranljivimi.

 

Evropski socialni partnerji v izobraževanju se zavedajo obsega zdajšnje humanitarne krize in namenjajo veliko pozornosti temu, kako učiteljem, ki poučujejo otroke priseljence zagotoviti ustrezno podporo. Razpravljali so o modelih in organizaciji izobraževalnega sistema, da bi se lahko ta čim bolje prilagodil spremenjenim razmeram v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in deloval v največjo korist vseh otrok, vključenih vanj. Bogata razprava na Cipru bo skupaj s prispevki, ki so jih socialni partnerji oblikovali na podobnem dogodku marca letos na Danskem, služila kot izhodišče za oblikovanje konkretnih smernic ETUCE-EFEE o tem, kako spodbujati učinkovito vključevanje učencev migrantov in beguncev v izobraževanje in socialno-ekonomsko okolje držav gostiteljic. Dokument bo predstavljen na zaključni konferenci projekta 14. in 15. oktobra letos v Bruslju.

Ob priznavanju ključne vloge zaposlenih v vrtcih in šolah pri delu z otroki priseljenci je evropska direktorica ETUCE Susan Flocken na konferenci na Cipru poudarila, da morajo biti le-ti deležni ustrezne podpore, da bi lahko vsem otrokom zagotovili kakovostno vzgojo in izobraževanje. "Pri tem je pomembno, da se izobraževanju v prihodnje nameni več sredstev in učiteljem zagotovi ustrezno izobraževanje, da bomo lahko odpravili ovire, ki preprečujejo, da bi imeli vsi vključeni v izobraževanje enake možnosti."

Na tem mestu želimo spomniti še, da skladno s sklepom Izvršilnega odbora SVIZ z majske redne seje, 30. 5. 2019, v našem sindikatu trenutno še poteka dobrodelna akcija zbiranja sredstev za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učence in učenke Osnovne šole Branka Pešića v Beogradu.  

Šola, ki jo obiskuje veliko učencev priseljencev in tudi sicer jih večina prihaja iz zelo socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij, se sooča s pomanjkanjem materialnih sredstev, zaposleni pa so primorani različne organizacije nenehno prositi za donacije, da lahko svojim učencem zagotovijo že zgolj najosnovnejše učne pripomočke, potrebne za pouk, pa tudi obleko in obutev ter pripomočke za osebno higieno. A k temu jih spodbuja dejstvo, da predstavlja njihova šola otrokom in mladim, ki jo obiskujejo, t. i. oazo normalnosti v sicer zelo težkih življenjskih okoliščinah, z vključevanjem mladostnikov migrantov in beguncev pa imajo tudi zelo pozitivne izkušnje, četudi delo z njimi presega zgolj poučevanje in zahteva izjemno veliko dodatnega časa, empatije, predanosti, potrpežljivosti, soočanje z najrazličnejšimi stiskami … Upamo, da se nam bo tudi tokrat uspelo združiti v solidarnosti, saj bi že z majhnimi prispevki pomembno pomagali srbskim kolegom pri njihovem delu.

Dobrodelna akcija poteka še do 5. julija letos, vsa sredstva, ki jih bomo v tem času zbrali na transakcijskem računu SI56 0222 2025 7396 053, sklicna številka (00) 5454-2019 (SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, koda vplačila po nalogu: »CHAR«, namen: Za šolo v Srbiji), pa bo SVIZ namenil izključno za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učenke in učence Osnovne šole Branka Pešića v Srbiji. Tistim, ki ste že darovali, se iskreno zahvaljujemo, preostale pa vabimo, da po svojih zmožnostih še izkažete solidarnost s srbskimi kolegi in jih podprete pri njihovem predanem delu.