Ljubljana, 13. 9. 2017

Kdaj v šolo in na fakulteto?

Če vas zanima, kako sta organizirana pouk in študij po Evropi, vam bosta v veliko pomoč letna pregleda evropskih šolskih in akademskih koledarjev za leto 2017/18, ki ju že vrsto let pripravlja evropsko izobraževalno omrežje Eurydice.

Šolski koledar, ki zajema osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, prinaša podatke o dolžini šolskega leta v posameznih državah ter o začetku in koncu vsakega posameznega šolskega leta, poleg tega pa tudi podatke o začetku in dolžini šolskih počitnic.

Akademski koledar vsebuje podatke o strukturi akademskih let v posameznih državah – tj. o začetku leta, dolžini semestrov, počitnicah in izpitnih rokih.

Letna koledarja sta na voljo v angleščini, prinašata pa informacije, ki jih nujno potrebujejo študenti in akademiki, ki nameravajo preživeti študijsko leto v drugi državi; družine, ki se selijo v drugo državo; vsi, ki so udeleženi v mednarodnih projektih, v katerih sodelujejo mladi; in številni drugi.