Ljubljana, 18. 11. 2021

Kdo bo poučeval?

Finski učiteljski sindikat OAJ je z raziskavo, ki jo je izpeljal med svojimi članicami in člani, ugotovil, da je v času pandemije covida-19 tam kar šest učiteljev od desetih razmišljalo, da bi odšli iz pedagoškega poklica. Kot najpogostejša razloga za to, da bi svojo karierno pot raje nadaljevali zunaj izobraževalnega sektorja, so navedli vse zahtevnejše delovne pogoje in prenizke plače.

V sindikatu OAJ so vprašalnik na to temo na zaposlene v vzgoji in izobraževanju pred tem že naslovili junija letos. Takrat je o odhodu iz poklica razmišljala tretjina anketiranih učiteljic in učiteljev, v zgolj le nekaj mesecih pa se je odstotek zaskrbljujoče zvišal. V skladu z zadnjimi ugotovitvami, naj bi o tem, da bi nehali opravljati pedagoško delo, razmišljalo kar 63 odstotkov zaposlenih v predšolski vzgoji in 59 odstotkov osnovnošolskih učiteljic in učiteljev.

»Odločevalci in delodajalci se morajo ob teh podatkih nujno ustaviti in razmisliti, kako drastične bodo posledice za celotno družbo, če bodo zaposleni v vrtcih in šolah v tako velikem številu odšli na druga delovna mesta,« opozarja Olli Luukkainen, predsednik OAJ. Dodaja še, da so po zaslugi zaposlenih v šolstvu ostale vzgojno-izobraževalne ustanove odprte tudi v najbolj zaostrenih okoliščinah pandemije, po začetku letošnjega šolskega leta pa so se bili ti ob že siceršnjih obremenitvah primorani soočiti z realnostjo, da otroci in učenci potrebujejo veliko dodatne pomoči. To velja tako, kar se tiče primanjkljaja v znanju kot na področju duševnega zdravja, saj je kriza covida-19 pustila na mladih njih številne posledice. Učiteljice in učitelji so se, tako OAJ, ob tem znašli v stiski, ker ne zmorejo vplivati na situacijo, ob zdajšnjih normativih pa vsakemu šolarju preprosto ne morejo ponuditi toliko podpore, kot bi jo potreboval. Finski učiteljski sindikat je že pozval k določitvi ustreznejšega števila učencev na posameznega učitelja in k uzakonitvi modela, da bi imel vsak učitelj po diplomi možnost dve leti opravljati delo pod mentorstvom. Pogajanjem o plačah v šolstvu naj bi bila na Finskem namenjena prihodnja pomlad.  

Vir: 6 in 10 teachers in Finland consider leaving job because of heavy workload and low salaries | etui (pridobljeno 18. 11. 2021)