Ljubljana, 24. 6. 2020

Kdo sodeluje pri načrtih?

sporočilo za medije!
 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes, 24. 6., na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec Lipicer naslovil pismo v zvezi s pripravo modelov za izvedbo pouka v prihodnjem šolskem letu in sodelovanjem deležnikov pri tem.
Pismo oziroma njegovo besedilo objavljamo v nadaljevanju.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                         
prof. dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica
Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mizs@gov.si; simona.kustec@gov.si;

Ljubljana, 24. junija 2020

 

Zadeva: Seznanitev zaposlenih in javnosti z možnimi različicami izvedbe pouka v prihodnjem šolskem letu
 

Spoštovana gospa ministrica,

v sinočnjem nastopu na Odmevih TV Slovenija ste na vprašanje novinarke glede možnosti za izvedbo pouka v prihodnjem šolskem letu, ki jih pripravljate na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, odgovorili, da so različni modeli pripravljeni in da »skupaj pripravljamo rešitve. V te rešitve so vključeni tudi predstavniki in predstavnice iz ravnateljskih vrst, učiteljskih vrst, starši so preko zavoda oziroma te njihove skupnosti vključeni …«.

Že v izjavah ministrske ekipe ob 100 dneh delovanja vlade pred dnevoma ste pojasnjevali, da ravno sedaj usklajujete še zadnje rešitve za različne možnosti pouka, odločitev o tem, na kakšen način se bo pouk dejansko septembra začel, pa boste sprejeli zadnji teden avgusta. Ob omenjeni priložnosti pa ste izpostavili tudi, da je bil proces izobraževanja v luči razmer zaradi razglašene epidemije »velik izziv in nam je uspel, ker smo se povezali, ker smo skupaj razumeli, kaj in kako moramo narediti, da življenje lahko teče dalje«.

Spoštovana gospa ministrica, spomnili se boste, da je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot visokoreprezentativen predstavnik zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah – delež vključenosti zaposlenih iz vzgoje in izobraževanja v naš sindikat je več kot 70-odstotna, medtem ko v osnovnih šolah združujemo celo več kot 80 odstotkov zaposlenih – ter zastopnik njihovih interesov v minulih mesecih na vas naslovil več pozivov k vključitvi v načrtovanje in sprejemanje odločitev, ki v največji meri zadevajo prav te zaposlene, k upoštevanju njihovih dobronamernih pripomb in izkušenj iz dolgoletne prakse.

Ko tokrat prebiramo in poslušamo vaše izjave o »skupaj« in predstavnikih učiteljev, ki sodelujejo pri pripravi modelov za izobraževanje v prihajajočem šolskem letu, se nam zastavlja nekaj vprašanj, in sicer: kdo so omenjeni učitelji, ki skupaj z vami pripravljajo rešitve, na kakšen način ste jih izbrali in povabili k sodelovanju ter kakšna je njihova 'baza', ki jo predstavljajo in zastopajo?

V zaključku vašega sinočnjega nastopa na javni televiziji ste dejali še, da je Zavod za šolstvo RS izvedel analizo, kako je izobraževalni proces tekel v času izobraževanja na daljavo. Poudarili ste, da so »mnogo večji problem in tudi drugačnega tipa imeli v učiteljskih vrstah« ter napovedali seminarje in izobraževanja čez poletne dni za učiteljice in učitelje.

Vaših odgovorov na zgornja vprašanja ter dodatnih pojasnil o tem, kaj pripravljate zanje in kakšne načrte imate z njimi na ministrstvu, bodo zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah nedvomno zelo veseli oziroma jih celo močno potrebujejo, zato vas v njihovem imenu pozivamo, da vse nas – nenazadnje pa tudi starše šolajočih se otrok, ki se jih ta vprašanja tudi močno dotikajo – v najkrajšem času seznanite.
 

Želimo vam prijetne počitnice in miren začetek novega šolskega leta,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ