Ljubljana, 25. 9. 2020

Kje je PKP5?

Ljubljana, 25. septembra 2020
 

Kabinet predsednika vlade
Janez Janša, predsednik Vlade RS
Gregorčičeva 20–25
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.kpv@gov.si


Zadeva: Kje je PKP 5?


Spoštovani gospod predsednik,

Presenečeni ugotavljamo, da besedilo petega paketa protikoronskih ukrepov (PKP 5), ki naj bi ga Vlada RS sprejela v sredo, 23. 9. 2020, ni nikjer dostopno – ni objavljeno na vladni spletni strani, niti ga ni mogoče najti na straneh Državnega zbora RS.

Sindikati smo izredno sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki je v sredo potekala pred sejo vlade, protestno zapustili, ker se vlada o neusklajenih, a pomembnih členih PKP 5 s socialnimi partnerji ni bila več pripravljena pogajati, hkrati pa je v besedilo vrnila člene, za katere smo se dogovorili, da bodo iz njega izločeni. Za sindikate je bilo stališče ministra Janeza Ciglerja Kralja, da se v imenu vlade do odprtih vprašanj ne bo opredeljeval, ker bo to storila vlada na seji, povsem nesprejemljivo. S tem je namreč razvrednotil celoten proces pogajanj, ki so sicer potekala v presenetljivo konstruktivnem duhu. Na seji ESS se je vzdušje obrnilo in vlada se je ponovno zatekla k uveljavljanju moči, kar ji omogoča oblastni položaj. Sindikati ne pričakujemo ničesar takega, kar ni standard v demokratičnih državah – tj. spoštljiv odnos in enakopravnost socialnih partnerjev. Brez tega socialni dialog ni mogoč.

Pozivamo vas, spoštovani gospod predsednik, da nam nemudoma pojasnite, zakaj nam besedilo zakona PKP 5 ni dostopno. V javnost so prišle informacije, ki jih sicer ne moremo preveriti, da ob sprejemanju zakona na vladi ni bilo jasno, katero besedilo je bilo v sredo zvečer potrjeno, da se je zakon, ne le redakcijsko čistilo, ampak se je spreminjalo še včeraj … To bi pomenilo grobo kršenje predpisov. Ker gre za zakon, ki je bil v veliki meri usklajen v pogajanjih med socialnimi parterji, vas sprašujemo, kaj se z zakonom dogaja, kje lahko sindikati preverimo, v kakšni meri je besedilo odraz pogajalskega procesa med socialnimi partnerji. Nič od navedenega ta trenutek ni jasno.

S pozdravi,


Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar