Ljubljana, 10. 10. 2018

Kje so učitelji plačani najbolje?

Evropska komisija je tudi ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobra 2018, objavila poročilo »Plače in dodatki učiteljev in ravnateljev v Evropi 2016/2017« (Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17), ki ga zanjo letno pripravlja evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov v izobraževanju Eurydice.

V publikaciji je zajet primerjalni pregled najnižjih in najvišjih zakonsko določenih plač polno zaposlenih, popolnoma usposobljenih učiteljev in ravnateljev na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni v 41 evropskih državah in regijah.

V publikaciji je zajet primerjalni pregled najnižjih in najvišjih zakonsko določenih plač polno zaposlenih, popolnoma usposobljenih učiteljev in ravnateljev na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni v 41 evropskih državah in regijah. Dokument prav tako prinaša vpogled v dinamiko učiteljskih plač v šolskem letu 2016/17 ter spreminjanje kupne moči učiteljev in njihovih plač od šolskega leta 2009/10.

Med ugotovitvami poročila »Plače in dodatki učiteljev in ravnateljev v Evropi 2016/2017« Evropska komisija in Eurydice izpostavljata, da so zakonsko določene plače učiteljev v vzhodnoevropskih državah bistveno nižje kot v Zahodni Evropi. V Bolgariji in Romuniji, denimo, je plača učitelja začetnika za skoraj tretjino pod evropskim povprečjem. Za večino evropskih držav velja tudi, da so vzgojiteljice in vzgojitelji ter učiteljice in učitelji v prvih dveh triletjih osnovne šole plačani slabše kot njihovi kolegi v zadnjem triletju osnovne šole in v srednjih šolah. Poročilo prinaša tudi podatke o poviševanju začetne plače učitelja v njegovi poklicni karieri, pri čemer naj bi v povprečju učitelj napredoval do najvišjega možnega plačnega razreda v osemindvajsetih letih dela, v posameznih državah pa tudi veliko prej, tudi v desetih letih.  

Evropska komisija in Eurydice poudarjata, da so ostale realne plače učiteljev, ki so začeli pedagoško kariero v šolskem letu 2016/17, nižje, kot so bile v šolskem letu 2009/10, v devetih evropskih državah - tudi v Sloveniji.   

V šolskem letu 2016/17 so se zakonsko določene plače učiteljev po podatkih iz poročila Eurydice in Evropske komisije zvišale v večini evropskih držav. Za štiri odstotke ali več v primerjavi s šolskim letom poprej so bile po plačnih reformah in spremembah plačne lestvice višje učiteljske plače na Irskem in v osmih drugih državah članicah EU – v Bolgariji, na Češkem, Estoniji, Latviji, na Madžarskem, v Avstriji, Romuniji in na Slovaškem. V kolektivnih pogajanjih so dosegli zvišanje plač za več kot tri odstotke še na Danskem, Malti, Švedskem, Islandiji in v Črni gori. Zamrznitev plač javnih uslužbencev je še vztrajala v Italiji in Lihtenštajnu, v Litvi, Luksemburgu, na Nizozemskem in Finskem pa so plače v šolskem letu 2016/17 ostale praktično enake kot leto poprej. Za svoje delo so bili učitelji manj kot v šolskem letu 2015/16 plačani v Bosni in Hercegovini.

Evropska komisija in Eurydice ob tem poudarjata, da so ostale realne plače učiteljev, ki so začeli pedagoško kariero v šolskem letu 2016/17, nižje, kot so bile v šolskem letu 2009/10, v devetih evropskih državah. Upad kupne moči so najbolj občutili grški učitelji, saj je njihova plača v šolskem letu 2016/17 znašala zgolj dve tretjini plače, ki so jo prejemali sedem let pred tem. V Sloveniji je bila plača učitelja začetnika v šolskem letu 2009/10 za deset odstotkov višja kot v šolskem letu 2016/17, kar z drugimi besedami pomeni, da minimalna zakonsko določena plača učiteljev v paritetah kupne moči pri konstantnih cenah še ni dosegla ravni iz leta 2009.

V poročilu Evropske komisije in Eurydice »Plače in dodatki učiteljev in ravnateljev v Evropi 2016/2017« je mogoče najti tudi podrobne podatke o dejansko izplačanih plačah učiteljev in ravnateljev, o tem, kako učitelji napredujejo po plačnih lestvicah in kakšne dodatke k plačam lahko prejemajo. Za Slovenijo so te podrobnosti objavljene na straneh 84 in 85.

Poročilo »Plače in dodatki učiteljev in ravnateljev v Evropi 2016/2017« (ang.)

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar