Ljubljana, 13. 5. 2019

Ključen je dialog o skupnih vprašanjih

Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije 13. in 14. maja letos v Moravskih Toplicah organizira posvet, v pestrem dvodnevnem programu pa so predvideli tudi prispevek glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja, in sicer na temo sodelovanja in aktualnega dogajanja.

V uvodnem delu je tako glavni tajnik zbrane seznanil z najpomembnejšim dogajanjem, ključnim za posamezne dejavnosti in zaposlene, ki jih zastopa sindikat, in s pogledom na vprašanja v predšolski vzgoji, v kateri ima SVIZ več kot 6.200 članic in članov. Ob tem je poudaril izjemen pomen izmenjave pogledov in polemike ob temah, ki se povezujejo z dejavnostjo sindikata in resornega ravnateljskega združenja.

V nadaljevanju je glavni tajnik SVIZ namenil pozornost znesku izplačila letošnjega regresa za letni dopust, o katerem so se sindikati javnega sektorja pogajali z Vlado RS, slednja pa je minuli teden na korespondenčni seji potrdila zneska 886,63 evra za večino zaposlenih in 1.050 evrov za zaposlene do vključno 18. plačnega razreda. Sindikalna pogajalska skupina zadnje vladne ponudbe ni sprejela, ampak je odločitev o podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti prepustila odločitvi pristojnih organov v posameznih sindikatih. Glavni tajnik se je dotaknil tudi pogajanj o povračilu stroškov za prihod na delo in o Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, v zvezi s katerim je izpostavil delovno uspešnost in vprašanje, kako le-to vrniti v sistem, v katerem je ni že od leta 2009. SVIZ pri tej problematiki ne bo odstopil od tega, da je treba sredstva za ponovno uvajanje plačila delovne uspešnosti in spremembe le-tega zagotavljati izključno s svežim denarjem. V povezavi s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je glavni tajnik SVIZ spregovoril še o napredovanjih in anomalijah v okviru le-teh, zatem pa ni prezrl neustreznega vrednotenja dela ravnateljic in ravnateljev, dela vzgojiteljic in vzgojiteljev ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev. Prav tako se je dotaknil urejanja delovnega časa v predšolski vzgoji in navzoče na posvetu seznanil s stališčem sindikalnih zaupnic in zaupnikov v vrtcih, da bi bilo za zaposleno koristno, če bi to področje uredili. V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje prenove kariernega sistema, v okviru katere bo sindikat skladno s sklepi svojih organov vztrajal pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo vlada v sodelovanju s predstavniki sindikata prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja – predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive – ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS iz leta 2011. Prenova kariernega sistema mora zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede četrti naziv in hkrati omogoči lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive. V zvezi z oblikovanjem novega strateškega dokumenta v vzgoji in izobraževanju, ki ga je napovedalo ministrstvo, je Branimir Štrukelj namenil pozornost prostorskim normativom, številu otrok v oddelkih, številu oddelkov za vrtce pri osnovnih šolah, med občutljivejšimi vprašanji pa izpostavil sestavo svetov zavodov in vpliv na izvolitev ravnateljev.