Ljubljana, 21. 11. 2019

Knjižnice pomemben vir znanja

Splošne knjižnice so nepogrešljivi del vsake lokalne skupnosti in so namenjene prav vsem. V tednu splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo ta teden, potekajo v knjižnicah širom Slovenije številni dogodki, s katerimi poskušajo slovenske splošne knjižnice ponovno predstaviti svoje poslanstvo in storitve, ki omogočajo, da ima vsak državljan dostop do znanja in informacij, kar je v današnjem času nujno tako za razvoj vsakega posameznika kot tudi za spodbujanje trajnostnega razvoja in demokratične družbe.

Splošne knjižnice so s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost, so usmerjene h globalnemu ob upoštevanju lokalnega in s prepoznavanjem specifičnega posredujejo zavedanje o pomenu znanja in stanja v družbi.

Ob obeleževanju letošnjega tedna slovenskih splošnih knjižnic je bil predstavljen tudi skupni portal Knjižnice.si, ki nudi številne informacije uporabnikom knjižnic, knjižničarjem in širši javnosti. Na enem mestu združuje vse vidike delovanja slovenskih splošnih knjižnic, tj. koristne, raznolike in izčrpne informacije o storitvah, knjižničnem gradivu in mreži splošnih knjižnic. Z aktualnim izborom strokovne literature, izobraževalnih vsebin in informacij podpira profesionalnost, učinkovitost in nadaljnji razvoj slovenskega knjižničarstva. S predstavitvijo organiziranosti in financiranja  splošnih knjižnic pa zagotavlja transparenten vpogled v porabo javnih sredstev.

 

Pod okriljem osrednjih območnih knjižnic je prav tako izšla brošura Knjižnica nudi več! Predstavitev skupnih projektov in storitev slovenskih splošnih knjižnic. Z njo predstavljajo tiste projekte in storitve, ki so na voljo uporabnikom vseh slovenskih splošnih knjižnic. Projekt priprave brošure je podprlo Ministrstvo za kulturo, in sicer s sredstvi, ki jih vsako leto namenja izvajanju nalog osrednjih območnih knjižnic.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/splosne-knjiznice-praznujejo/, pridobljeno 21. 11. 2019