Ljubljana, 29. 8. 2023

Končujejo se poletne šolske počitnice …

Večina šolarjev po Evropi se bo v šolske klopi vrnila 1. septembra, tako bo tudi pri nas. Novinarji Slovenske tiskovne agencije so ob končevanju poletnih počitnic in pred skorajšnjim začetkom šolskega leta 2023/2024 pripravili zanimivo objavo s pregledom trajanja poletnih šolskih počitnic drugod po Evropi.

Dolžina poletnih in drugih šolskih počitnic je med evropskimi državami zelo različna, kažejo podatki Evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju (Eurydice) za 37 držav, vključenih v program EU Erasmus+. Mednje poleg 27 držav članic EU spadajo še Albanija, BiH, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija. V vseh omenjenih državah se poletne počitnice začenjajo v obdobju od konca maja do druge polovice julija, v večini izobraževalnih sistemov pa trajajo od devet do dvanajst tednov.

V petek se začenja novo šolsko leto za več kot 194 tisoč učencev, od tega jih bo skoraj 21 tisoč prvič sedlo v šolske klopi. V srednješolskem izobraževanju bo okoli 82 tisoč dijakov.

Najkrajše poletne počitnice oz. počitnice, ki trajajo največ šest tednov, imajo Danska, nekatere nemške dežele, Nizozemska, nekateri švicarski kantoni in Lihtenštajn. Najdaljše počitnice pa imajo šolarji v večini italijanskih dežel, v Latviji in na Malti, kjer so poleti doma po 13 tednov.

V večini evropskih izobraževalnih sistemov se šolsko leto začne septembra. V 15 od njih učenci šolsko leto začnejo prvega dne v mesecu - to so nemško in flamsko govoreči deli Belgije, Češka, Estonija, Irska, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovenija, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija in Srbija.

V osmih izobraževalnih sistemih pa se pouk začenja v avgustu, na Danskem denimo že prvi ponedeljek v mesecu - letos se je šolsko leto začelo 7. avgusta. Poleg Danske so v tej skupini še francosko govoreči deli Belgije, Finska, Švedska, Švica, Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Odločitve glede dolžine in začetka poletnih počitnic se znotraj nekaterih držav ponekod sprejemajo na deželni oziroma regijski ravni, ponekod pa tudi na občinski, denimo v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Španiji, Švici in na Nizozemskem.

Poleg tega oblasti na Češkem, v Franciji, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem lahko določijo različne datume za nekatere počitnice glede na geografsko območje. V teh primerih večinoma gre za zimske počitnice.

V nekaterih državah se dolžina poletnih počitnic razlikuje tudi glede na različne ravni osnovnega in srednješolskega izobraževanja. Učenci v osnovnošolskem izobraževanju imajo več počitnic kot srednješolci v Bolgariji, v Srbiji in v Litvi, nasprotno pa imajo učenci na Cipru, na Portugalskem in na Irskem več počitnic v srednješolskem izobraževanju.

Skupno trajanje počitnic v sklopu enega šolskega leta se prav tako razlikuje, v večini držav pa znaša med 100 in 120 dnevi na leto. Brez poletnih počitnic minimalno skupno trajanje počitnic v sklopu enega šolskega leta v večini izobraževalnih sistemov v obravnavanih 37 državah znaša med 30 in 49 dni.

Izjema je osem držav, kjer so počitnice brez poletnih skupno krajše od 30 dni, in šest držav, kjer skupna dolžina počitnic brez poletnih presega 50 dni. Med prve spadajo Bolgarija, Italija, Madžarska, Slovenija, Albanija, Črna gora, Severna Makedonija in Turčija, med druge pa celotna Belgija, Francija, Luksemburg, Romunija in Lihtenštajn.

Več kot 120 dni počitnic na leto imajo šolarji v sedmih državah - v Estoniji, Grčiji, Franciji, Italiji, Latviji, Romuniji in na Malti, pri čemer slednja prednjači pri skupnem trajanju počitnic, saj imajo šolarji na leto kar 135 prostih dni.

Medtem imajo učenci v šestih državah, med katerimi je tudi Slovenija, manj kot 100 dni počitnic na leto. Poleg Slovenije, ki se uvršča med države s podpovprečnim številom počitniških dni, so takšne še Bolgarija, Danska, Nizozemska, Lihtenštajn in Norveška. Najmanj počitnic - 87 dni - imajo na Danskem, Nizozemskem in Norveškem.

 

Slovenska tiskovna agencija je v luči bližajočega se začetka novega šolskega leta objavila tudi ključne datume iz šolskega koledarja za šolsko leto 2023/2024 za osnovne in srednje šole. Pouk se letos začenja na petek in konča na ponedeljek, minister za vzgojo in izobraževanje pa je z dodatnim prostim dnem podaljšal prvomajske počitnice.
Seveda smo, kot vsako leto, šolski koledar za naše članice in člane pripravili tudi v Svizu. Na tej povezavi si ga lahko ogledate in prenesete, nekaj tiskanih izvodov pa smo že poslali tudi na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov.

Najpomembnejši datumi v novem šolskem letu:

- 1. 9. začetek pouka in objava sklepa o izboru predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)
- 30. 10.-3. 11. jesenske počitnice
- 25. 12.-2. 1. novoletne počitnice
- 15. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v SŠ (kjer imajo 2 obdobji)
- 31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v OŠ
- 1. 2. začetek poklicne mature - zimski rok
- 16. in 17. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
- 19. 2.-23. 2. zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije
- 26. 2.-1. 3. zimske počitnice za učence z območja JV Slovenije, Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije
- 5. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
- 27. 4.-2. 5. prvomajske počitnice
- 3. 5. pouka prost dan (po odločitvi ministra)
- 7. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) - esej
- 7. 5. NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
- 9. 5. NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
- 13. 5. NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred
- 21. 5. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike SŠ
- 22. 5. razdelitev spričeval za zaključne letnike SŠ
- 23.-28. 5. priprava na splošno maturo, poklicno maturo, zaključne izpite
- 29. 5. začetek splošne in poklicne mature (spomladanski rok) ter začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike SŠ (dopolnilni in popravni izpiti)
- 10. 6. začetek obdobja ustnih izpitov mature
- 14. 6. zaključek pouka za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
- 17. 6.-1. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev 9. razreda (1. rok)
- 21. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike SŠ (razdelitev spričeval 24. 6.)
- 24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
- 26. 6.-31. 8. poletne počitnice
- 26. 6.-9. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 8. razreda (1. rok)
- 4. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (spomladanski rok)
- 11. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (spomladanski rok)
- 19. 8.-30. 8. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 9. razreda (2. rok)
- 23. 8. začetek splošne in poklicne mature (jesenski rok)
- 10. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (jesenski rok)
- 17. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)

Vir: Slovenska tiskovna agencija

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar