Ljubljana, 7. 12. 2020

Volilna konferenca ETUCE

Sorodne objave

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education - ETUCE) je 1. in 2. decembra letos izpeljal svojo redno konferenco, organizirano vsaka štiri leta. V izvršilni odbor (ETUCE Bureau) organizacije, ki združuje 127 sindikatov izobraževanja iz 51 držav in predstavlja skupno več kot 11 milijonov članic in članov iz vse Evrope, je bil na tokratni konferenci znova izvoljen tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

Delegati na konferenci so – prvič doslej je bil ta najpomembnejši dogodek za ETUCE izveden na daljavo – razpravljali o aktualnih izzivih in prihodnosti izobraževanja, močno oznamovanih z epidemijo koronavirusa. Konferenco je odprla dosedanja predsednica Christine Blower, ki je izpostavila, da je bilo letošnje leto zares izredno in polno izzivov. V svojem uvodu je izpostavila, da nas neizbežno čaka ustvarjanje drugačnega sveta in da moramo zgraditi drugačno prihodnost, pri tem pa je vloga šolskih sindikatov ključna, in sicer tako za izboljšanje izobraževanja kot uspešno soočanje s preštevilnimi izzivi. Pandemija je po oceni Christine Blower dodatno izpostavila in poslabšala neenakost. »Revščina in pomanjkanje sredstev ter ustreznih pogojev v družinskem okolju so številnim že doslej oteževali vzgojo in izobraževanje, a je pandemija zgolj povečala vrzel med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Zato si moramo sindikati še močneje prizadevati za enakost in družbeno pravičnost!«

Koronavirusna kriza močno vpliva na naša življenja, delo in izobraževalni sistem. V slednjem je poslabšala pogoje sodelujočih in v ospredje postavila izzive, ki so obstajali že doslej, a jih je javno šolstvo uspevalo bolj ali manj uspešno naslavljati in omejevati – (rastoča) neenakost med udeleženci izobraževanja, zmanjševanje financiranja sistema iz javnih sredstev, uvajanje tržnih mehanizmov, problematika digitalizacije v izobraževanju. Posledice pandemije se kažejo tudi na (poslabšanju) kakovosti izobraževanja, socialnega dialoga in kolektivnega dogovarjanja. Na tokratni ETUCE-jevi konferenci so delegati opredeljevali tudi načine, kako lahko sindikati pripomoremo k uveljavljanju družbenih sprememb na ključnih področjih – trajnostni razvoj okolja, aktivno demokratično državljanstvo, enakost in vključenost – dogodek pa je bil tudi priložnost za razpravo o digitalni preobrazbi izobraževanja, nevarnostih komercializacije vzgojno-izobraževalnega sistema ter obenem tudi za opredelitev načinov krepitve socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj v okviru širšega političnega razvoja.

Evropska direktorica ETUCE-ja Susan Flocken je v svoji predstavitvi poročila o aktivnostih za obdobje 2016–2020 izpostavila, da je zlasti letošnje leto pokazalo, kako pomemben sta socialni dialog in polnopravno sodelovanje šolskih sindikatov pri zagotavljanju potrebnih pogojev za varno in zdravo izobraževanje. Gostujoči govorci na konferenci – Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Vivianne Hoffmann, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, dr. Stefanie Hubig, predsednica sveta ministrov za izobraževanje nemških zveznih dežel, in David Edwards, generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International) – so s svojimi pogledi in razmišljanji o položaju vzgojiteljev in učiteljev ter njihovih sindikatov prispevali k boljšemu razumevanju njihove vloge v trenutnem svetu in za našo skupno prihodnost.

Osrednja točka tokratne konference so bile poleg sprejemanja sprememb statuta (potrebnih dopolnitev v povezavi z Brexitom), glavne resolucije in programa dela za obdobje 2021-2024 tudi volitve predsednika in šestih podpredsednikov ETUCE za prihodnji štiriletni mandat. Za novega predsednika je bil potrjen Larry Flanagan iz Škotske (generalni sekretar EIS – the Educational Institute of Scotland), šest že dosedanjih podpredsednikov pa je bilo ponovno izvoljenih tudi za prihodnja štiri leta (poleg glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja še Odile Cordelier (Francija), Andreas Keller (Nemčija), Trudy Kerperien (Nizozemska), Dorte Lange (Danska) in Galina Merkulova (Rusija).

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar