Ljubljana, 16. 11. 2017

Konferenca Varno in spodbudno učno okolje

Seznanjamo vas z dogodkom, ki ga prihodnji mesec skupaj organiziramo SVIZ, MIZŠ in ZRSŠ. V sredo, 20. decembra 2017, bo na Brdu pri Kranju nacionalna konferenca na temo Varno in spodbudno učno okolje.

Na konferenci  bodo sodelovali priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko (tudi predavatelj z Univerze Pensilvanija), predstavniki učencev in dijakov, pedagoških delavcev v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Na konferenco bodo vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za zdravje oz. pedopsihiatrične stroke ter predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oz. predstavniki Centrov za socialno delo.

Uradna vabila s prijavnicami in več informacijami boste prejeli v prihodnjih dneh, že zdaj pa vas vabimo, da s tem pomembnim dogodkom seznanite tudi kolegice in kolege ter si rezervirate ta dan za udeležbo na nacionalni konferenci.