Ljubljana, 14. 12. 2022

Konstitutivna seja glavnega odbora

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) v novi sestavi se je 13. decembra 2022 sešel na svoji prvi seji v mandatnem obdobju za 2022–2026. Tudi v tokratnem štiriletnem obdobju bo v najvišjem organu sindikata med kongresoma skupno 54 članic in članov, na konstitutivni seji pa so ti uvodoma potrdili nekaj sklepov in dokumentov, ki jim bodo omogočali delovanje v aktualnem sklicu.

 

V nadaljevanju seje so se članice in člani GO SVIZ seznanili s potekom pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma ter se opredelili do predloga zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za organizacijo protestnega shoda, s katerim bi opozorili na nesprejemljivo podcenjujoč odnos oblasti do zahtevnega in odgovornega dela, ki ga opravljajo. Razpravljali so tudi o dodatnem zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, ki naj bi privedle do sklenitve stavkovnega sporazuma. Februarja letos je namreč več kot 38.000 članic in članov ter drugih zaposlenih v šolstvu izglasovalo zahteve, ki jih SVIZ uveljavlja s še vedno aktivno splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Vladna pogajalska skupina, ki jo vodi minister za izobraževanje dr. Igor Papič, se na pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma izogiba opredelitvi do ključne stavkovne zahteve, tj. takojšnje odprave neupravičenega in vse večjega zaostajanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. SVIZ je vladni strani na pogajanjih že posredoval natančne primerjalne izračune o povprečnih plačah v plačnih podskupinah, ki kažejo na znatno zaostajanje plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljic, knjižničark, svetovalnih delavk do asistentk in visokošolskih učiteljic – za povprečnimi plačami zaposlenih na delovnih mestih z zahtevano enako izobrazbo, primerljivo zahtevnostjo in odgovornostjo v primerljivih plačnih podskupinah v drugih delih javnega sektorja. Ob vse večjem pomanjkanju pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljev in tudi zaposlenih v skupini J, kuharic, računovodkinj in drugega osebja v vrtcih in šolah, SVIZ zahteva, da se v okviru stavkovnega sporazuma pogajalski strani dogovorita o odpravi plačnih zaostankov, in bo vztrajal pri svojih opredeljenih stavkovnih zahtevah.

Članice in člani GO SVIZ so kolegicam in kolegom v predšolski vzgoji na seji izrazili podporo in soglasno potrdili, da bo SVIZ 14. januarja 2023, na Prešernovem trgu v Ljubljani izpeljal protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev.

Članice in člani GO SVIZ so bili na svoji prvi seji soglasni v tem, da Vlada RS ne izkazuje pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma s sindikatom, čeprav je v koalicijski pogodbi zagotovila, da bo začela iskati rešitve za opredeljene, odprte stavkovne zahteve takoj, ko bo nastopila mandat. Strinjali so se, da Vlada RS stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ne obravnava enakovredno, če te primerjamo z zahtevami zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer je bil s sindikati že parafiran stavkovni sporazum. Podcenjujoč odnos oblasti do očitnega razvrednotenja dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je eden od ključnih elementov, ki so privedli do prve velike krize izobraževanja v naši državi; je jasen znak, da se Vlada RS ne zaveda resnosti razmer v šolstvu. SVIZ ne zanika, da zgolj ustrezno vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do univerze, kompleksne krize področja ne more rešiti, a poudarja, da se bo pomanjkanje strokovnega osebja v vrtcih in šolah, brez da bi uredili omenjeno vprašanje, zgolj še stopnjevalo. Predstavnice in predstavniki GO SVIZ so na seji izrazili načelno podporo oblikovanju novega, bolj pravičnega plačnega sistema pod pogoji, ki jih je v programskih usmeritvah sindikata opredelil 11. kongres SVIZ, a hkrati izpostavili, da bo sindikat vztrajal pri izpolnitvi stavkovnih zahtev in podpisu stavkovnega sporazuma, preden bi SVIZ podal kakršno koli soglasje k uveljavitvi novega plačnega sistema.

 

Veliko nezadovoljstvo spričo položaja vzgoje in izobraževanja ter očitno razočaranje nad potekom pogajanj so še pred konstitutivno sejo GO SVIZ na spletnem sestanku, ki ga je sindikat pripravil 8. decembra letos, že jasno izrazili vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok, ki so zaposleni na delovnem mestu pomočnikov in pomočnic. Na omenjenem srečanju je sodelovalo skoraj 250 članic in članov SVIZ iz predšolske vzgoje, ki so se odločno zavzeli za to, da SVIZ vztraja pri uveljavitvi stavkovne zahteve po odpravi nesprejemljivih zaostankov pri vrednotenju njihovega dela glede na primerljiva delovna mesta v drugih delih javnega sektorja. Odgovorno in zahtevno delo z otroki je namreč povsem razvrednoteno, povprečna plača zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je bistveno nižja od povprečnih plač zaposlenih na delovnih mestih, za katera je zahtevana enaka izobrazba ter so primerljivo zahtevna in odgovorna. Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev so v skladu z navedenim na Glavni odbor SVIZ naslovili poziv, naj s sklepom podpre odločitev o protestnem shodu, s katerim želijo pomočnice in pomočniki javno izraziti skrajno nezadovoljstvo s podcenjujočim odnosom oblasti do njihovega dela, ki ogroža visoko kakovost javne predšolske vzgoje v Sloveniji,  ter prevzame organizacijo dogodka. Članice in člani GO SVIZ so kolegicam in kolegom v predšolski vzgoji na seji izrazili podporo in soglasno potrdili, da bo SVIZ 14. januarja 2023, na Prešernovem trgu v Ljubljani izpeljal protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev.

 

Napovedani protestni shod vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, ki so v vrtcih zaposleni na delovnih mestih pomočnikov in pomočnic, pomeni začetek zaostrovanja aktivnosti SVIZ. Te bi se lahko nadaljevale s protestnim shodom vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtca do univerze, od strokovnega osebja do zaposlenih v tehničnih, administrativnih in računovodskih službah. Če oblast s SVIZ tudi po tem ne bi bila pripravljena skleniti stavkovnega sporazuma, se bo glavni odbor sindikata v funkciji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ sestal na izredni seji in odločal o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.