Kontakt
Glavni odbor SVIZ Slovenije

Vodstvo

Glavni tajnik
 

 • Branimir Štrukelj

Pomočnica glavnega tajnika

 • Nadja Götz

Strokovni sodelavci

 • Terezija Bukač
 • vodja tajništva

   
 • Nina Štangl
 • svetovalka Glavnega odbora za članarino in finance
   
 • Tanja Bukač
 • strokovna sodelavka Glavnega odbora za organizacijo dela v SVIZ
 
 • Jadranka Zupanc
 • pravna svetovalka za področje osnovnih šol


   
 • Jernej Zupančič
 • pravni svetovalec za področje predšolske vzgoje, osnovne šole in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • Sandi Modrijan
 • informativna in mednarodna dejavnost


 •  
 
 • Anja Korošec
 • pravna svetovalka za področje kulture, visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti
   
 • Tanja Modrijan
 • informativna dejavnost, urejanje e-novic in publikacij


   
 • Samra Praprotnik Kos
 • strokovna sodelavka za pravne zadeve


   
 
 • Peter Rebec
 • analitik – raziskovalec
 •  

Upravljavec počitniških stanovanj

 • Peter Penič
 
Območni odbori