Kontakt
Glavni odbor SVIZ Slovenije

Vodstvo

Glavni tajnik
 

 • Branimir Štrukelj

Pomočnica glavnega tajnika

 • Nadja Götz

Strokovni sodelavci

 • Terezija Bukač
 • vodja tajništva
 •  


 •  
 • Nina Štangl
 • svetovalka Glavnega odbora za članarino in finance
 •  

 •  
 • Tanja Bukač
 • strokovna sodelavka Glavnega odbora za organizacijo dela v SVIZ, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 
 • Sandi Modrijan
 • informativna in mednarodna dejavnost

   
 • Peter Rebec
 • analitik – raziskovalec
   

 •  
 • Tanja Modrijan
 • informativna dejavnost, urejanje e-novic in publikacij

 •  
 
 • Sneža Mihailova Brojan
 • pravna svetovalka za področje osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

 •  
 • Jernej Zupančič
 • pravni svetovalec za področje predšolske vzgoje, osnovne šole in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
   
 • Samra Praprotnik Kos
 • pravna svetovalka za področje srednjih šol   

 
 • Neja Škulj
 • pravna svetovalka za področje kulture, visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti
   

Upravljavec počitniških stanovanj

 • Peter Penič
 
Območni odbori