Koronavirus dokumenti ministrstev

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki jih pripravljajo na ministrstvih, ZRSŠ, NIJZ, ZZZS in Inšpektoratu za delo:

MIZŠ - Okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih: Organizacija dela v času odsotnosti večjega števila zaposlenih (11. februar 2022); prilogi: Dogovor o povečanem obsegu dela (vzorec); Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (vzorec)

MIZŠ - Okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih: Sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (17. januar 2022)

MIZŠ - Okrožnica za vrtce o aktualnih vprašanjih v povezavi s širjenjem koronavirusa in preventivnimi ukrepi (7. januar 2022)

MIZŠ - Pojasnila za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in zavode za izobraževanje odraslih v zvezi z uveljavljanjem Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (5. januar 2022)

MIZŠ - Pojasnila v zvezi z uveljavljanjem Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (31. december 2021)

MIZŠ - Okrožnica Sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu (24. december 2021)

MIZŠ - Okrožnica Dodatna pojasnila v zvezi z izobraževanjem na daljavo ter pripadajoča Pojasnila in usmeritve Zavoda RS za šolstvo v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo (29. november 2021).

MIZŠ - Okrožnica Dodatna pojasnila k okrožnici, št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021 (16. november 2021)

MIZŠ - Okrožnica "Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in dodatne usmeritve" (12. november 2021)

Protokol samotestiranja učencev (Ministrstvo za zdravje, 10. november 2021)

MIZŠ - Okrožnica "Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19" - za vrtce, OŠ, OŠPP, zavode in GŠ; - za SŠ, DD, VSŠ in organizacije za izobraževanje odraslih (6. november 2021)

MIZŠ - Obvezna uporaba zaščitnih mask in sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – pojasnilo (11. oktober 2021)

MIZŠ - Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (pojasnila nekaterih določb Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (13. september 2021)

MIZŠ - Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (4. september 2021)

MIZŠ - Okrožnica Sproščanje ukrepov v vzgoji in izobraževanju od prehodu v rumeno fazo, Okrožnica v zvezi z izvajanjem izobraževanja v prihodnjem tednu (19. maj 2021)

MIZŠ - Okrožnica Testi za samotestiranje: srednje šole (18. maj 2021) 

Nujnost zagotavljanja optimalnega prezračevanja (okrožnica Ministrstva za zdravje, 12. maj 2021)

MIZŠ - Okrožnica Informacije o prostovoljnem samotestiranju (OŠ, OŠPP, Zavodi, 21. april 2021)Protokol prostovoljnega samotestiranja; Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev v osnovnih šolah in dijakov v srednjih šolah (dokument MZ, 9. april 2021); Navodila za samotestiranje v 6 korakihRavnanje učenca in vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na rezultat samotestiranja; Okrožnica na temo cepljenja dijakov in opravljanja mature v spomladanskem izpitnem roku 2020/2021 (21. april 2021)Informacije in priporočila v zvezi z opravljanjem mature v spomladanskem izpitnem roku 2020/21

MIZŠ - Okrožnica v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov na virus SARS-COV-2 (15. april 2021); Navodila za samotestiranje v šestih korakih; NIJZ Ravnanje dijaka in vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na rezultat samotestiranja; Protokol prostovoljnega samo-testiranja na SARS-COV-2 učencev v osnovnih šolah in dijakov v srednjih šolah

MIZŠ - Okrožnica Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje (8. april 2021)

MIZŠ - Okrožnica Informativno zbiranje podatkov o dijakinjah in dijakih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati na virus SARS-CoV-2 in Okrožnica Informativno zbiranje podatkov o učenkah/učencih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati na virus SARS-CoV-2 (1. april 2021)

MIZŠ - Okrožnica Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. aprilom 2021 (29. marec 2021)

MIZŠ - Okrožnica Vzgojno-izobraževalno delo od 29. 3. 2021 dalje (24. marec 2021)

Okrožnica Zavoda RS za šolstvo o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela po modelu C1 (23. marec 2021)

Navodila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (19. marec 2021)

Obvezna uporaba zaščitnih mask - pojasnilo MIZŠ zavodom v vzgoji in izobraževanju (12. marec 2021)

Ministrstvo za zdravje - Cepljenje oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja proti COVID-19 (5. marec 2021)

MIZŠ - Okrožnica v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in odpiranjem srednjih šol, višjih šol ter dijaških domov (3. marec 2021)

MIZŠ - Vzgojno-izobraževalno delo od 8. 3. 2021 dalje (3. marec 2021)

Ministrstvo za zdravje - Testiranje zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2 - odgovor na dopis in vprašanja SVIZ-a z dne 22. 1. 2021 (1. marec 2021); povezano z: Odgovor MIZŠ (1. 2. 2021) glede obveznosti preventivnega hitrega testiranja na COVID-19

MIZŠ - okrožnica Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah in glasbenih šolah od 1. 3. 2021 dalje (25. februar 2021)

MIZŠ - Okrožnica v zvezi z ravnanjem delodajalca v primeru odklonitve testiranja in nošenjem zaščitnih mask - za SŠ, DD, VSŠ, IO (15. februar 2021)

MIZŠ - Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih – nov odlok (12. februar 2021)

MIZŠ - Okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih v zvezi s postopnim odpiranjem vzgojno-izobraževalnih zavodov (11. februar 2021)

MIZŠ - Okrožnica Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah in glasbenih šolah od 15. 2. 2021 dalje (11. februar 2021)

MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju glasbenega šolstva od 9. 2. 2021 naprej (4. februar 2021)

MIZŠ - Ponovno odprtje vseh vrtcev (okrožnica z dne 4. februar 2021)

MIZŠ okrožnica - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 2. 2021 dalje (3. februar 2021)

Obveznost preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 - odgovor MIZŠ na dopis SVIZ z dne 22. 1. 2021 (1. februar 2021); izvirni dopis SVIZ-a (22. januar 2021)

MIZŠ - Sprememba odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (29. januar 2021)

MIZŠ - Priporočila osnovnim šolam za izvajanje »nujnega varstva z izobraževanjem na daljavo« (29. januar 2021)

Okrožnica MIZŠ - Testiranje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja – dodatna pojasnila (29. januar 2021)

Okrožnica MIZŠ - Sprememba odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (29. januar 2021)

Okrožnica MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in vzgojno-varstvenega dela v vrtcih od 1. 2. 2021 (28. januar 2021)

Okrožnice MIZŠ, MZ in ZRSŠ - Postopno odpiranje šol od 26. januarja 2021 naprej: Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju osnovnega in glasbenega šolstva od 26. 1. 2021 naprej (20. 1. 2021); Poostrena higienska priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, Model C-OŠ (13. 1. 2021)Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ), na SARS-CoV-2 (20. 1. 2021); Protokol testiranja za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (Ministrstvo za zdravje); Sklep Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (20. 1. 2021); Seznam zdravstvenih domov s kontaktiOkrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka (20. 1. 2021); Priloga 1 ZRSŠ - Izzivi izkazovanja in ocenjevanja znanja na raznolike načine (20. 1. 2021); Priloga 2 ZRSŠ - Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 1. VIO po povratku v šole (20. 1. 2021)Ponovna izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih (20. 1. 2021); Okrožnica MIZŠ - nujno obvestilo o odredbi Ministrstva za zdravje z dne 22. 1. 2021 (23. 1. 2021); Okrožnica MIZŠ srednjim šolam in dijaškim domovom v zvezi z novimi določili v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (22. 1. 2021)Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (22. 1. 2021);

MIZŠ - Testiranje zaposlenih na SARS-Cov-2 – zaprosilo za podatke (18. december 2020)

MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 14. 12. 2020 dalje (10. december 2020)

MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020 (3. december 2020)

MIZŠ - Sklep o določitvi metodologije financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcev na področju vzgoje in izobraževanja (26. november 2020)

Inšpektorat za šolstvo in šport - opozorila v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja (25. november 2020)

MIZŠ - Priprava na ponovno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolah (26. november 2020)

Zavod RS za šolstvo - Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah, glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (26. november 2020)

Zavod RS za šolstvo - Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Okrožnica Priprave na ponovno odprtje vrtcev (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o določitvi metodologije financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (23. november 2020)

MDDSZEM - Varstvo otrok in višja sila (kratki odgovori k najpogostejšim dilemam, 11. november 2020))

MJU - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZZUOOP) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju
 (6. november 2020)

Okrožnica MIZŠ Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020 (5. 11. 2020); dodatni dokumenti: Zavod za šolstvo - Priporočila učiteljicam in učiteljem za izvajanje pouka na daljavo z učenci razredne stopnje (5. 11. 2020); Inšpektorat RS za šolstvo in šport - ugotovitve in opozorila v zvezi izvajanja nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih (5. 11. 2020); NIJZ - Dodatna pojasnila k higienskim priporočilom za čas sproščanja ukrepov COVID-191 glede izvajanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ZRSŠ - Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo (osnovne šole, glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom) (28. 10. 2020); Opomnik z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi na pouk na daljavo (28. 10. 2020)

ZRSŠ - Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo (srednje šole, srednje glasbene šole) (28. 10. 2020); Opomnik z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi na pouk na daljavo (28. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ in organizacije za izobraževanje odraslih o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (30. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 - jesenske počitnice (30. 10. 2020)

MIZŠ - Nujno obvestilo vrtcem - podaljšanje ukrepov prepovedi zbiranja v vrtcih (30. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ, organizacije za izobraževanje odraslih: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (28. 10. 2020)

Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo za srednje šole in glasbene šole (28. 10. 2020) in Opomnik ZRSŠ z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi pouka na daljavo (28. 10. 2020)

Sklep MIZŠ o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (ROID-i in vzdrževalci učne tehnologije) (27. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ za vrtce, OŠ, OŠPP in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - Možnost sodelovanja s študenti in diplomanti pri izvajanju VIZ (27. 10. 2020)

Sklep MIZŠ o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (26. 10. 2020)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Nov interventni zakon - pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, postopek izvajanja (26. 10. 2020)

Priporočila vrtcem - delovanje vrtcev včasu vladnega odloka o zaprtju vrtcev; priporočila usklajena in potrjena s strani NIJZ (23. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ - usmeritve in priporočila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom (24. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ - zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov s ponedeljkom, 26. oktobrom 2020 (23. 10. 2020)

Priporočila šolam o ravnanju v povezavi z boleznijo COVID-19 – NIJZ z dne 23. 9. 2020

Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin, MDDSZ (22. 9. 2020)

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (16. september 2020)

Opravljanje dela na domu v primeru odrejene karantene - pojasnila MDDSZEM (24. avgust 2020)

Začetek šolskega leta 2020/2021 - dokumenti MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ:

Okrožnica MIZŠ (za srednje šole in dijaške domove) Začetek novega šolskega leta, Okrožnica MIZŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ, zavode) Začetek šolskega leta 2020/2021, Dopis ZRSŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ) pred začetkom novega šolskega leta, dopis CŠOD Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v šolskem letu 2020/2021Dopis ZRSŠ (za SŠ in GŠ) pred začetkom ŠL, dokument Položaj zaposlenih ob odrejeni karanteni, izolaciji in odsotnosti od dela zaradi višje sile, dokument Arnesove aktivnosti za pripravo na šolsko leto 2020/21, NIJZ-jevo obvestilo staršem pred začetkom ŠL

Predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19 (publikacija MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ, avgust 2020)

MIZŠ - okrožnica za osnovne in glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in glasbenih šolah ter programih za otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove in organizacije za izobraževanje odraslih: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu (22. junij 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih: delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19; Spoštovanje določb Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (4. junij 2020)

Povezavi do dokumentov Ministrstva za zdravje glede opredelitev zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce in zdravstvenih omejitev za otroke in dijake:
Dodatna opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šole)
Opredelitev zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce

MIZŠ – Okrožnica Delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov - RIZIČNI DELAVCI (29. 5. 2020)

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 - Ministrstvo za zdravje: navodila za delodajalce in Medicino dela, prometa in športa

Inšpektorat za delo (17. 3. 2020): Dopust ne sme biti odrejen enostransko

Ministrstvo za javno upravo (21. 4. 2020): Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (dopolnitev pojasnila št. 1002-253/2020/1 z dne 27. 3. 2020)