Koronavirus dokumenti ministrstev – 2. val

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki jih pripravljajo na ministrstvih, ZRSŠ, NIJZ, ZZZS in Inšpektoratu za delo:

MIZŠ - Testiranje zaposlenih na SARS-Cov-2 – zaprosilo za podatke (18. december 2020)

MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 14. 12. 2020 dalje (10. december 2020)

MIZŠ - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020 (3. december 2020)

MIZŠ - Sklep o določitvi metodologije financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcev na področju vzgoje in izobraževanja (26. november 2020)

Inšpektorat za šolstvo in šport - opozorila v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja (25. november 2020)

MIZŠ - Priprava na ponovno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolah (26. november 2020)

Zavod RS za šolstvo - Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah, glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (26. november 2020)

Zavod RS za šolstvo - Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (26. november 2020)

MIZŠ - Okrožnica Priprave na ponovno odprtje vrtcev (26. november 2020)

MIZŠ - Sklep o določitvi metodologije financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (23. november 2020)

MDDSZEM - Varstvo otrok in višja sila (kratki odgovori k najpogostejšim dilemam, 11. november 2020))

MJU - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZZUOOP) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju
 (6. november 2020)

Okrožnica MIZŠ Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020 (5. 11. 2020); dodatni dokumenti: Zavod za šolstvo - Priporočila učiteljicam in učiteljem za izvajanje pouka na daljavo z učenci razredne stopnje (5. 11. 2020); Inšpektorat RS za šolstvo in šport - ugotovitve in opozorila v zvezi izvajanja nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih (5. 11. 2020); NIJZ - Dodatna pojasnila k higienskim priporočilom za čas sproščanja ukrepov COVID-191 glede izvajanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ZRSŠ - Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo (osnovne šole, glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom) (28. 10. 2020); Opomnik z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi na pouk na daljavo (28. 10. 2020)

ZRSŠ - Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo (srednje šole, srednje glasbene šole) (28. 10. 2020); Opomnik z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi na pouk na daljavo (28. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ in organizacije za izobraževanje odraslih o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (30. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 - jesenske počitnice (30. 10. 2020)

MIZŠ - Nujno obvestilo vrtcem - podaljšanje ukrepov prepovedi zbiranja v vrtcih (30. 10. 2020)

MIZŠ - Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ, organizacije za izobraževanje odraslih: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (28. 10. 2020)

Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo za srednje šole in glasbene šole (28. 10. 2020) in Opomnik ZRSŠ z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi pouka na daljavo (28. 10. 2020)

Sklep MIZŠ o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (ROID-i in vzdrževalci učne tehnologije) (27. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ za vrtce, OŠ, OŠPP in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - Možnost sodelovanja s študenti in diplomanti pri izvajanju VIZ (27. 10. 2020)

Sklep MIZŠ o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (26. 10. 2020)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Nov interventni zakon - pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, postopek izvajanja (26. 10. 2020)

Priporočila vrtcem - delovanje vrtcev včasu vladnega odloka o zaprtju vrtcev; priporočila usklajena in potrjena s strani NIJZ (23. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ - usmeritve in priporočila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom (24. 10. 2020)

Okrožnica MIZŠ - zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov s ponedeljkom, 26. oktobrom 2020 (23. 10. 2020)

Priporočila šolam o ravnanju v povezavi z boleznijo COVID-19 – NIJZ z dne 23. 9. 2020

Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin, MDDSZ (22. 9. 2020)

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (16. september 2020)

Opravljanje dela na domu v primeru odrejene karantene - pojasnila MDDSZEM (24. avgust 2020)

Začetek šolskega leta 2020/2021 - dokumenti MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ:

Okrožnica MIZŠ (za srednje šole in dijaške domove) Začetek novega šolskega leta, Okrožnica MIZŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ, zavode) Začetek šolskega leta 2020/2021, Dopis ZRSŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ) pred začetkom novega šolskega leta, dopis CŠOD Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v šolskem letu 2020/2021Dopis ZRSŠ (za SŠ in GŠ) pred začetkom ŠL, dokument Položaj zaposlenih ob odrejeni karanteni, izolaciji in odsotnosti od dela zaradi višje sile, dokument Arnesove aktivnosti za pripravo na šolsko leto 2020/21, NIJZ-jevo obvestilo staršem pred začetkom ŠL

Predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19 (publikacija MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ, avgust 2020)

MIZŠ - okrožnica za osnovne in glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in glasbenih šolah ter programih za otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove in organizacije za izobraževanje odraslih: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu (22. junij 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih: delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19; Spoštovanje določb Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (4. junij 2020)

Povezavi do dokumentov Ministrstva za zdravje glede opredelitev zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce in zdravstvenih omejitev za otroke in dijake:
Dodatna opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šole)
Opredelitev zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce

MIZŠ – Okrožnica Delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov - RIZIČNI DELAVCI (29. 5. 2020)

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 - Ministrstvo za zdravje: navodila za delodajalce in Medicino dela, prometa in športa

Inšpektorat za delo (17. 3. 2020): Dopust ne sme biti odrejen enostransko

Ministrstvo za javno upravo (21. 4. 2020): Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (dopolnitev pojasnila št. 1002-253/2020/1 z dne 27. 3. 2020)