Koronavirus dokumenti MK

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki jih pripravljajo na Ministrstvu za kulturo:

Sprememba Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (spremembe pri opredelitvi začasne omejitve izvajanja javnih kulturnih in športnih prireditev, 11. november 2021)

Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 51 (6. september 2021)

Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 28 (12. april 2021)

Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 11 (18. december 2020)

Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 6 (28. oktober 2020)

Načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, Priporočila in usmeritve za javne zavode, agenciji in sklad s področja kulture za načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (9. september 2020)

Dopis MK javnim zavodom, javnima agencijama in javnemu skladu: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu (23. junij 2020)