Koronavirus dokumenti SVIZ – 2. val

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki smo jih pripravili na SVIZ-u:

SVIZ sprašuje NIJZ glede varnosti cepiva proti covidu-19 (11. marec 2021); Odgovor NIJZ na naš poziv glede varnosti cepiva AstraZeneca (12. marec 2021)

Pomembno! Posebna Obvestila GO SVIZ - Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije ob odpiranju in širjenju delovanja zavodov (1. marec 2021)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Varstvo posebej ogroženih zaposlenih v času epidemije (9. februar 2021)

Obveznost preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 - odgovor MIZŠ na dopis SVIZ z dne 22. 1. 2021 (1. februar 2021); izvirni dopis SVIZ-a (22. januar 2021)

GO SVIZ z oceno testiranja in odprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov (28. januar 2021)

Posebna Obvestila - ob vnovičnem povratku v vrtce in šole (poziv delodajalca na testiranje in delovni čas, prevoz na testiranje, višja sila zaradi obveznosti varstva, vrednotenje dela v rizičnih razmerah ob ponovnem vračanju v šole in vrtce; 27. januar 2021)

Poziv Vladi RS, naj se poenoti glede vprašanja testiranj (22. januar 2021)

Posebna Obvestila GO SVIZUkrep vlade za izvajanje dejavnosti vrtca v polnem obsegu in pouka v šolah za prvo triletje in Obveznost testiranja zaposlenih na covid-19 v vrtcih in šolah? (22. januar 2021) 

Obveznost preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 zaposlenih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja - dopis SVIZ-a Vladi RS, MIZŠ-ju, MZ-ju in MDDSZEM-u (22. januar 2021)

SVIZ za čimprejšnjo, a varno vrnitev v vrtce in šole (6. januar 2021)

Stališče SVIZ o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenih v času epidemije - dopolnitev predloga za MIZŠ (10. december 2020), Podrobnejše pojasnilo pravne službe sindikata (100 % bolniška zaradi okužbe s korona virusom Sars-Cov-2 pri opravljanju dela - ugotavljanje povezave med nezmožnostjo za delo (obolenje) in okužbo na delovnem mestu)

Posebna Obvestila GO SVIZ (10. november 2020): dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, povečanje deleža zaposlitev računalnikarjev – organizatorjev informacijskih dejavnosti v OŠ in OŠPP ter nova ureditev v vrtcih, GŠ in SŠ glede zagotavljanja izvajanja nalog vzdrževalca učne tehnologije in organizatorja informacijskih dejavnosti ter varstvo otrok zaradi višje sile

Varstvo otrok zaradi višje sile (6. november 2020)

Posebna obvestila SVIZ - Pravice in obveznosti zaposlenih v povezavi z okužbami s koronavirusom COVID-19 in ob prenehanju izvajanja epidemioloških raziskav s strani NIJZ (26. oktober 2020)

Odločitev glede zapiranja vrtcev je zagotovilo za zmedo (23. oktober 2020)

Danes operativni sestanek sindikata z MIZŠ (23. oktober 2020)

GO SVIZ o pouku na daljavo in stanju socialnega dialoga (20. oktober 2020)