Koronavirus dokumenti SVIZ

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki smo jih pripravili na SVIZ-u:

Pomembna informacija glede podaljšanja pravice do izrabe kratkotrajne (3 dni) odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila zdravnika  

Interventni predpisi določajo pravico delavca do odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, in sicer do tri zaporedne dni v kosu in največ enkrat v koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. Interventni ukrep je podaljšan do 31. 5. 2022.


Kratek pregled odsotnosti od dela zaradi COVID-19  - povezava na pojasnila, vrste in višine nadomestil
(vir: ZZZS).

Tekstovna pojasnila odsotnosti od dela zaradi COVID-19

Tabela s prikazom vrste odsotnosti od dela, vrste in višine nadomestil

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)

Podrobnejše pojasnilo pravne službe sindikata (100 % bolniška zaradi okužbe s korona virusom Sars-Cov-2 pri opravljanju dela - ugotavljanje povezave med nezmožnostjo za delo (obolenje) in okužbo na delovnem mestu)
 


Če je testiranje obvezno, ga mora delodajalec tudi plačati (21. julij 2021)

O (samo)testiranju nujen dogovor s SVIZ (15. april 2021)

SVIZ sprašuje NIJZ glede varnosti cepiva proti covidu-19 (11. marec 2021); Odgovor NIJZ na naš poziv glede varnosti cepiva AstraZeneca (12. marec 2021)

Pomembno! Posebna Obvestila GO SVIZ - Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije ob odpiranju in širjenju delovanja zavodov (1. marec 2021)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Varstvo posebej ogroženih zaposlenih v času epidemije (9. februar 2021)

Obveznost preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 - odgovor MIZŠ na dopis SVIZ z dne 22. 1. 2021 (1. februar 2021); izvirni dopis SVIZ-a (22. januar 2021)

GO SVIZ z oceno testiranja in odprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov (28. januar 2021)

Posebna Obvestila - ob vnovičnem povratku v vrtce in šole (poziv delodajalca na testiranje in delovni čas, prevoz na testiranje, višja sila zaradi obveznosti varstva, vrednotenje dela v rizičnih razmerah ob ponovnem vračanju v šole in vrtce; 27. januar 2021)

Poziv Vladi RS, naj se poenoti glede vprašanja testiranj (22. januar 2021)

Posebna Obvestila GO SVIZUkrep vlade za izvajanje dejavnosti vrtca v polnem obsegu in pouka v šolah za prvo triletje in Obveznost testiranja zaposlenih na covid-19 v vrtcih in šolah? (22. januar 2021) 

Obveznost preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 zaposlenih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja - dopis SVIZ-a Vladi RS, MIZŠ-ju, MZ-ju in MDDSZEM-u (22. januar 2021)

SVIZ za čimprejšnjo, a varno vrnitev v vrtce in šole (6. januar 2021)

Stališče SVIZ o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenih v času epidemije - dopolnitev predloga za MIZŠ (10. december 2020), Podrobnejše pojasnilo pravne službe sindikata (100 % bolniška zaradi okužbe s korona virusom Sars-Cov-2 pri opravljanju dela - ugotavljanje povezave med nezmožnostjo za delo (obolenje) in okužbo na delovnem mestu)

Posebna Obvestila GO SVIZ (10. november 2020): dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, povečanje deleža zaposlitev računalnikarjev – organizatorjev informacijskih dejavnosti v OŠ in OŠPP ter nova ureditev v vrtcih, GŠ in SŠ glede zagotavljanja izvajanja nalog vzdrževalca učne tehnologije in organizatorja informacijskih dejavnosti ter varstvo otrok zaradi višje sile

Varstvo otrok zaradi višje sile (6. november 2020)

Posebna obvestila SVIZ - Pravice in obveznosti zaposlenih v povezavi z okužbami s koronavirusom COVID-19 in ob prenehanju izvajanja epidemioloških raziskav s strani NIJZ (26. oktober 2020)

Odločitev glede zapiranja vrtcev je zagotovilo za zmedo (23. oktober 2020)

Danes operativni sestanek sindikata z MIZŠ (23. oktober 2020)

GO SVIZ o pouku na daljavo in stanju socialnega dialoga (20. oktober 2020)