Koronavirus dokumenti SVIZ

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki smo jih pripravili na SVIZ-u:


Tudi zdaj skupaj - svetovalni delavke in delavci, organizirani v SVIZ, v teh trenutkih širše pomagajo s svojim znanjem in številnimi izkušnjami. Klik do spletne podstrani!

Posebna Obvestila GO SVIZ - Ključni ukrepi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 in Spremembe pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (14. julij 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - O upravičenosti in izplačevanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter dodatka za delo v rizičnih razmerah (19. junij 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Pripombe SVIZ k okrožnicama št. 410-15/2020/32 z dne 26. 5. 2020 in št. 410-15/2020/30 z dne 27. 5. 2020 ter nestrinjanje z opredelitvijo dodatkov za učitelje, druge strokovne delavce in zaposlene v plačni skupini »J«, Podaljšujemo podpisovanje zahteve za sklenitev dogovora o ustreznem ovrednotenju dodatnega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v posebnih okoliščinah epidemije (2. junij 2020)
 

Posebna Obvestila GO SVIZ - Najnižja višina nadomestila plače v primeru odrejenega čakanja na delo, Odreditev dela pred odprtjem in ob odprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov ter plačilo (26. maj 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Ministrica zavrnila dogovor s SVIZ o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela in upravičenosti do izplačila dodatkov zaradi izpostavljenosti tveganjem ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, Zbiranje podpisov v podporo zahtevi za ovrednotenje dodatnega dela v posebnih okoliščinah epidemije in ob varnostnih omejitvah (21. maj 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - odsotnost delavca z dela zaradi rizičnega zdravstvenega stanja, pravica do varstva otrok po 18. maju, opredelitev do statusa priporočil NIJZ o organizaciji dela v vrtcih in šolah (15. maj 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Pred ponovnim odprtjem vrtcev in šol (14. maj 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (8. maj 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - Glede izplačila in višine nadomestila, ko je delavec napoten na začasno čakanje na delo doma (5. maj 2020)

Stališče SVIZ do obnovitve vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcih in šolah (24. april 2020)

Poziv sindikalnih central Vladi RS po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in k takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga z delovanjem ESS (20. april 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ - izraba letnega dopusta v času epidemije COVID-19 (10. april 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ (9. april 2020)

Dopis SVIZ-a ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju - nujnost reševanja dilem glede položaja kulturnih zavodov in zaposlenih v njih v času razglašene epidemije (30. marec 2020)

Organizacija dela v vrtcih v času izrednih razmer (dopis SVIZ pristojnim organizacijam, 25. 3. 2020)

Posebna obvestila GO SVIZ - Delodajalci so dolžni zagotavljati varne delovne razmere in zdravje pri delu (24. 3. 2020)

Podpora SVIZ samozaposlenim v kulturi - poziv, naj se interventne ukrepe s potrebnimi oblikami pomoči tudi za samozaposlene v kulturi sprejme v čim krajšem času (20. 3. 2020, sporočilo za medije) 

Posebno sporočilo SVIZ za računovodje, knjigovodje (18. 3. 2020) - podaljšani roki za oddajo obračunov in poročil

Najpomembnejša dolžnost članstva je preprečitev širjenja okužbe s COVID-19 (sporočilo po seji IO SVIZ 17. 3. 2020)

Posebna Obvestila GO SVIZ (16. 3. 2020)

Pismo SVIZ (16. 3. 2020) ministrici za izobraževanje

Poziv SVIZ-a MIZŠ-ju k ustreznemu ravnanju v nastalih razmerah (13. 3. 2020)

Odrejanje dopusta, izolacija, karantena, zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove … Pojasnila SVIZ (poslana na naslove sindikalnih zaupnikov 12. marca 2020), kako bo koronavirus vplival na prejemke in delovne razmere zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi - dostop do obvestila - klik!