Koronavirus dokumenti Vlade RS – 2. val

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa (dokumente objavljamo v kronološkem vrstnem redu; pri navodilih, odredbah itd., kjer bi morda obstajalo več različic, bomo to ustrezno označili - velja tudi opomba, da je v tem primeru veljavna najnovejša objavljena verzija dokumenta)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 23. oktobra 2020

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije