Koronavirus dokumenti Vlade RS – 2. val

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa (dokumente objavljamo v kronološkem vrstnem redu; pri navodilih, odredbah itd., kjer bi morda obstajalo več različic, bomo to ustrezno označili - velja tudi opomba, da je v tem primeru veljavna najnovejša objavljena verzija dokumenta)

Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 (verzija II, z dne 1. 3. 2021)

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), objavljen v Uradnem št. 203/2020 listu 30. 12. 2020; Pojasnila določb zakona Ministrstva za javno upravo za zaposlene v javnem sektorju (6. januar 2020)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 23. oktobra 2020

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije