Ljubljana, 14. 2. 2023

Zdravo delovno okolje: Proč z bolečinami v hrbtu

Sorodne objave

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22: Proč z bolečinami v hrbtu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerskimi organizacijami in posamezniki organiziralo vrsto seminarjev in drugih aktivnosti.

Tako je nastal tudi priročnik Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom, ki so ga pripravili specializanti medicine dela, prometa in športa ter specializanti fizikalne in rehabilitacijske medicine pod vodstvom mentoric gospe doc. dr. Alenke Škerjanc, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa ter gospe doc. dr. Nataše Kos, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine. Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Priročnik si lahko prenesete s portala Varnost in zdravje pri delu: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/publikacije  

Oktobra letos bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začelo izvajati novo evropsko kampanjo Zdravo delovno okolje 2023-25: Varno in zdravo delo v digitalni dobi. Njen namen je ozaveščanje o posledicah digitalne preobrazbe delovnega okolja za varnost in zdravje pri delu. Pozornost bo namenjena še zlasti: delu na daljavo in hibridnemu delu, pametnim digitalnim sistemom za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, platformnemu delu, napredni robotiki in umetni inteligenci za avtomatizacijo nalog, novim oblikam upravljanja delavcev s pomočjo umetne inteligence.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar