Ljubljana, 7. 2. 2018

Kršitev pravice do stavke

sporočilo za medije!


KRŠITEV PRAVICE DO STAVKE

Ministrstvo s svojo okrožnico krši celo ustavno zagotovljeno pravico


Ljubljana, 7. februarja 2018 – Danes so sindikalni zaupniki vodstvo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) obvestili o okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) št. 101-18/2017/35, ki zadeva napoved stavke SVIZ prihodnjo sredo ter vsebuje tudi priporočen seznam konkretnih del in nalog v času stavke. SVIZ zoper vsebino okrožnice ostro protestira in od MIZŠ zahteva, da jo nemudoma umakne.

Upoštevajoč akte mednarodnih organizacij, ki zavezujejo našo državo (npr. konvencije Mednarodne organizacije dela) ter upoštevajoč veljavno zakonodajo Republike Slovenije (Ustava RS in Zakon o stavki), dejavnost vzgoje in izobraževanja, v kateri so zaposleni člani SVIZ, ne sodi med t. i. dejavnosti oz. dela posebnega družbenega pomena. V slednjih je stavka dopustna le pod pogoji, da se zagotovi (1) minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnosti ljudi in premoženja, ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij in (2) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Navedeno pomeni, da stavka v vzgoji in izobraževanju ni posebej omejena in med stavko ni potrebno opravljati določenih del, pač pa velja pravica do prekinitve dela v celoti in stavke v skladu s splošnimi predpisi.

Pravico do stavke opredeljuje 77. člen Ustave RS. Ta v prvem odstavku določa, da imajo delavci pravico do stavke. Skladno z drugim odstavkom 77. člena Ustave RS se lahko pravica do stavke omeji le z zakonom, če to zahteva javna korist in ob upoštevanju vrste in narave dejavnosti.

Za področje vzgoje in izobraževanja ne Zakon o stavki ne kateri koli drug področni zakon ne omejujejo pravice delavcev do stavke in delavcem ne predpisujejo minimuma delovnega procesa, zato vsako oviranje pri izvajanju te pravice – v ta nabor spada tudi omenjena okrožnica MIZŠ – pomeni kršitev Ustave RS. Še več – v kolikor bi delodajalci spoštovali navodilo okrožnice ministrstva, SVIZ meni, da bi bili s tem izpolnjeni znaki kaznivega dejanja v skladu z drugim odstavkom 200. člena Kazenskega zakonika.

Na dan stavke, ko izvršujejo svojo pravico po 77. členu Ustave RS, stavkajoči ne delajo. SVIZ poudarja, da stavkajočim zato ni mogoče naložiti nobenega dela, ki ni predhodno dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu, na območnem odboru ali z Glavnim stavkovnim odborom SVIZ. Tudi poskusi omejevanja stavkajočih, da bi se na dan stavke udeležili protestnega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani, predstavlja oviranje izvrševanja pravice do stavke.

SVIZ meni še, da mora tisti, ki bi na dan stavke pozival učence ali dijake, naj pridejo v šolo, zanje v celoti prevzeti odgovornost, saj zaposleni ob tem, ko bodo uresničevali svojo ustavno pravico do stavke, ne delajo.

Glavni stavkovni odbor SVIZ je že pred časom sprejel odločitev in to ustrezno zapisal v navodilo sindikalnim zaupnikom, da se v času stavke v vrtcih ne izvaja nikakršnega programa, v šolah pa ni pouka. Zaradi občutljivosti položaja v odnosu do najmlajših otrok pa bodo zaposleni v vrtcih, v nujnih primerih in ob vnaprejšnjih dogovorih s starši, zagotovili ustrezno varstvo in skrb. O načinu sprejemanja otrok in njihovega varstva se dogovori stavkovni odbor z vodstvom vrtca. V nujnih primerih in ob vnaprejšnjih dogovorih s starši ravnajo podobno tudi stavkovni odbori v osnovnih šolah, ko gre za učence prvega triletja osnovne šole.

Komentarji
Črt Drofenik
10.02.2018

Prepričali so jo, da gre za denar. Ne za šolstvo. Da smo strošek. Dr. Andreja B. L. pravzaprav kar dobro razume probleme šolstva... za razliko od ministrice, ki je šarlatan, strokovno jalova in karierno preračunljiva. Dr. Andreja je pač enako kot ministrica sprejela dejstvo, da je samo figura. Igrajo drugi. Če imajo oblastniki namen varčevati v določenem resorju, potem so takšni "profili", polit-karieristi, brez hrbtenice, vodljivi in vodeni, ravno pravšnji. Že pred leti, ko je ministrica "nastopila" na Portoroškem seminarju smo sindikalni zaupniki "vedeli koliko je ura". Takrat bi bilo treba, po mojem skromnem mnenju, bolj odločno protestirati. Pravzaprav bi ji morali nepreklicno izreči nezaupnico in zahtevati njen odstop!

Črt Drofenik
09.02.2018

MIZŠ je danes v nacionalnih javnih medijih že podalo izjavo o napačni/nekorektni vsebini okrožnice. Naša ravnateljica je okrožnico objavila na spletni strani šole, zraven obeh SVIZovih obvestil. Svetoval sem ji, da jo umakne in objavi obvestilo Stavkovnega odbora zavoda. Ali je sploh prav, da je okrožnico objavila v javnosti? Kaj, če jo ne bo umaknila (oziroma je MIZŠ ne bo preklicala/umaknila) in kaj če ne bo hotela objaviti obvestilo stavkovnega odbora zavoda o pravni nekorektnosti okrožnice?
Črt

aljosa
08.02.2018

Omenjeno okrožnico sem prebral, pod njo je podpisana dr. Andreja Barle Lakota.
Spoštovana dr. Barle Lakota, strinjam se z vami, ko v okrožnici definirate PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA KOT DEJAVNOST POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA.
Ne razumem pa vas, kako ste lahko (vi in ga. ministrica) pri pogajanjih samo v pasivni vlogi in se ne vključite aktivno v razrešitev nastalih anomalij (na način, kot je to storila ministrica za zdravje pri stavki zdravnikov).

Vaš komentar