Ljubljana, 3. 10. 2017

KSJS s podporo poklicnim gasilcem

 

Ljubljana, 3. 10. 2017


sporočilo za medije!


Solidarnostna podpora KSJS poklicnim gasilcem

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, solidarnostno podpira protest poklicnih gasilcev, ki ga bo 5. oktobra pred sedežem Vlade RS pripravil Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS).

V KSJS podpiramo legitimno prizadevanje SPGS za izboljšanje plač poklicnih gasilcev, ki poteka prav v mednarodnemu letu boja za višje plače, ki ga je razglasila Evropska konfederacija sindikatov ETUC (European Trade Union Confederation). Prepričani smo, da si poklicni gasilci za svoje zahtevno in odgovorno delo zaslužijo dostojno plačilo, ki bo primerljivo s plačilom na podobnih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja.

******

Branimir Štrukelj,
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije