Ljubljana, 16. 3. 2021

KSJS nasprotuje zakonu o debirokratizaciji

Ljubljana, 16. marec 2021


KSJS nasprotuje Zakonu o debirokratizaciji

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) z zgroženostjo ugotavljamo, da se ignorantski modus operandi te vlade nadaljuje.

Vlada RS je pod krinko debirokratizacije pripravila zakon, ki po njenem mnenju prinaša »spremembe in dopolnitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki nimajo negativnih finančnih posledic za javne blagajne in ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje«. V resnici gre za poseg v 16 pomembnih zakonov in sistemskih ureditev. Ponovno se skuša na »interventen« način v »miš-maš zakon« uvesti sistemske spremembe in na ta način zaobiti redni postopek in obvezno vključevanje javnosti. Poleg tega se s predlaganim zakonom v resnici povečuje pravna negotovost in nepreglednost.

Vlada RS v predlogu tega zakona uvaja socialno kapico, ki izničuje temeljni princip delovanja javnih blagajn, to je solidarnost. Na ta način se bo razbremenilo najvišje plače, hkrati pa zmanjšalo prilive zlasti v pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki se že danes soočata s pomanjkanjem sredstev.

Vlada RS skuša s tem zakonom tudi dodatno znižati kriterije za nosilce zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih, saj predlaga ukinitev zahtevanih delovnih izkušenj v celoti. Spomnimo, da je koalicija v PKP8 uspela podaljšati rok za določitev nosilcev zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih in da se na ta način omogoča prelivanje javnega denarja v zasebne žepe.

S predlaganimi »rešitvami« se dodatno znižuje varovanje ustavno zagotovljenih pravic v prekrškovnih postopkih in glede posegov v zasebnost.

Za predlog zakona in njegovo vsebino smo sindikati izvedeli iz medijev, vlada pa je preko družbenih omrežij sporočila, da je že začela z njegovo obravnavo. Ekonomsko-socialni svet zakona ni ne prejel ne obravnaval. S tem se samo nadaljuje in poglablja kršenje temeljnih načel socialnega dialoga.

V KSJS zahtevamo od Vlade RS, da predlog Zakona o debirokratizaciji umakne iz nadaljnjih postopkov obravnave ter v skladu s pravili delovanja Ekonomsko-socialnega sveta začne o predlaganih »rešitvah« tega zakona voditi socialni dialog.

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar