Ljubljana, 11. 2. 2021

KSJS z novim članom

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je 11. februarja 2021 soglasno potrdilo včlanitev novega sindikata – Sindikata novinarjev Slovenije (SnS) v KSJS.

SnS se je tako pridružil preostalim sedmim sindikatom – tj. Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskemu sindikatu Slovenije, Neodvisnemu sindikatu delavcev Ljubljanske univerze, Sindikatu delavcev v pravosodju in Sindikatu javnih uslužbencev Slovenije –, ki skupaj tvorijo KSJS in predstavljajo več kot 71.000 članic in članov.

Sindikat novinarjev Slovenije je reprezentativni poklicno-strokovni sindikat novinark in novinarjev različnih medijskih hiš, ustanovljen 6. marca 1990 v Kopru. Kot nacionalno novinarsko združenje je polnopravni član Mednarodne novinarske zveze (IFJ) s sedežem v Bruslju. SnS združuje zaposlene, svobodne in samostojne novinarke in novinarje, ki delujejo tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Z včlanitvijo Sindikata novinarjev Slovenije KSJS svoje delovanje širi tudi na zasebni sektor. Skupni cilj je ponovna sklenitev nacionalnega dogovora z delodajalsko stranjo (tudi zasebni mediji) glede uveljavitve Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

SnS predstavlja tudi novinarke in novinarje RTV Slovenija, ki so del javnega sektorja, zato se bo pridružil Pogajalski skupini KSJS za pogajanja o plačah v javnem sektorju, ki so trenutno zelo aktualna. Vlada je namreč napovedala pripravo izhodišč za spremembe plačnega sistema, glede katerih pričakujemo ustrezna pogajanja, s katerimi bomo sindikati dosegli uskladitev glede vseh bistvenih sprememb, kar je zaveza vlade iz preteklih dogovorov. Glede na (ne)delovanje Ekonomsko-socialnega sveta in popolno neupoštevanje socialnih partnerjev pri pripravi in sprejemanju proti-koronskih zakonov (PKP) pa je zaupanje med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja načeto in na nizki ravni.