Ljubljana, 12. 3. 2019

KSJS za višji regres

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero so vključeni sindikati javnega sektorja s skupaj več kot 73.000 člani – tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije – je vladni pogajalski skupini danes, 12. marca 2019, posredovala predlog za zvišanje regresa za letni dopust za leto 2019.

Predlog KSJS je, da:

-        javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.300 EUR

-        javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.200 EUR

-        javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 EUR.

KSJS pričakuje, da bodo pogajanja o določitvi regresa za letni dopust v letu 2019 potekala vzporedno z usklajevanji glede realizacije zavez iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov, ki so bili sklenjeni decembra lansko leto.