Ljubljana, 5. 1. 2022

Kultura ni dobila sredstev

Zatem ko so sindikalni zaupniki ali člani sindikata iz posameznih javnih kulturnih zavodov, katerih ustanoviteljica ni občina, Sindikalno konferenco kulturnih organizacij, ki je organizirana v SVIZ, ponovno seznanili, da jim Ministrstvo za kulturo ni nakazalo sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), smo v sindikatu na to s posebnim dopisom 4. januarja 2022 opozorili ministra za kulturo in ministra za finance.

V dopisu smo izpostavili, da omenjeni kulturni zavodi sredstev niso prejeli, četudi so vodstva le-teh skladno z veljavnimi pravnimi predpisi na ministrstvo v roku naslovila interne akte oziroma sklepe, iz katerih jasno izhaja, katera dela in naloge ter v kakšnem časovnem obsegu so bila v obdobju, ko je bila razglašena epidemija, v nevarnih pogojih opravljena v posameznem zavodu. Hkrati smo spomnili, da ne obstaja nobena pravna podlaga, v skladu s katero bi lahko ministrstvo za kulturo zahtevke zavodov, ki so bili oblikovani na podlagi ustreznih sklepov ter skladno z veljavnimi pravnimi predpisi, zavrnilo, a se je po naših informacijah to dogajalo. Poudarili smo še, da so javni kulturni zavodi na področju uprizoritvene umetnosti SVIZ še posebej seznanili, da jim je resorno ministrstvo v času epidemije obrazložilo, da je mogoče zahtevke za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah uveljavljati zgolj v primeru, ko posamezni zavod sam teh sredstev ne more zagotoviti oziroma jih nima dovolj. Vodstva zavodov so, pričakovano, podobnim dopisom resornega ministrstva zaupala, posledično pa tako ponekod sploh niso vložili zahtevkov, navkljub temu, da je bilo z interventno zakonodajo v času epidemije določeno, da se sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena KPJS delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE, 123. člen). Zdi se, da je ministrstvo za kulturo zavodom, ki so se nanj obračali z vprašanji o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah, namenoma podajalo napačne odgovore ter tako prikrajšalo številne zaposlene, ki so bili do dodatka v določenem obsegu delovnega časa upravičeni (prav zaposleni v uprizoritveni umetnosti, denimo, v času epidemije svojega dela v večji meri niso mogli opravljati v varnih razmerah).

V skladu z okoliščinami (ne)zagotavljanja sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah smo poudarili še, da na podlagi pravno zavezujoče razlage 11. točke 39. člena KPJS kulturno ministrstvo ni organ, ki bi presojal o utemeljenosti prejetih zahtevkov, temveč je to preneseno v izrecno pristojnost delodajalca. Pristojnost in hkrati obveznost ministrstva za kulturo je bila zgolj ta, da ministrstvu za finance predloži prejete zahtevke ter nato sredstva, pridobljena s strani finančnega ministrstva, prenakaže posameznim zavodom v kulturi. Upoštevaje zapisano je Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ v dopisu pozvala k zagotovitvi ustreznega obsega finančnih sredstev, da bodo sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS  prejeli vsi javni kulturni zavodi, ki so v času razglašene epidemije za to izkazali upravičenost ter se želeli poslužiti pravnoveljavnega postopka, a jim je resorno ministrstvo postopek napačno pojasnilo. Prav tako morajo omenjena sredstva prejeti vsi tisti javni kulturni zavodi, ki so zahtevke vložili, a jih je ministrstvo za kulturo po svoji presoji neutemeljeno zavrnilo. Izrazili smo pričakovanje, da bodo vsa navedena nakazila nemudoma realizirana in tako odpravljena škoda zaradi kršitve pravic, ki je posameznim delavcem in delavkam nastala zgolj in izključno zaradi ravnanja ministrstva za kulturo.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar