Ljubljana, 5. 4. 2017

LGBTI v vzgoji in izobraževanju - omizje o predsodkih in stereotipih

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – Odbor za enakost SVIZ vabi svoje članice in člane ter druge zainteresirane na


OMIZJE

»VPRAŠANJA LGBTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU«,ki bo potekalo v sredo, 19. aprila 2017, z začetkom ob 15.30 uri, na sedežu GO SVIZ, v veliki sejni dvorani, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani.

Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture (SVIZ) v sklopu svojega Odbora za enakost SVIZ, katerega temeljno poslanstvo je ozaveščati in spodbujati širše zavedanje ter razmišljanje o pomenu enakosti na vseh ravneh družbe ter tudi delovati v tej smeri pripravlja omizje o vlogi vzgojno-izobraževalnega sistema pri predsodkih in stereotipih ter navzočnosti diskriminacije, nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza posameznic in posameznikov.

Z namenom prikazati različne vidike omenjene tematike, prikazati izzive in težave, s katerimi se srečujejo LGBTI posameznice in posamezniki (lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interseksualne osebe) v vzgoji in izobraževanju (tako šolajoči se kot zaposleni), in nasploh izboljšati znanje o področju LGBTI tematik med zaposlenimi v vrtcih in šolah ter drugimi zainteresiranimi bodo na našem tokratnem omizju sodelovali:

- dr. Mirjana Ule, socialna psihologinja in redna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, ki bo prikazala temelje predsodkov in stereotipov ter (ne)strpnosti do marginaliziranih skupin – tj. do vsega tistega, kar ni v skladu z obče sprejetimi normami v posamezni družbi;

- dr. Roman Kuhar, redni profesor na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se raziskovalno med drugim poglobljeno ukvarja z LGBT študijami, sociologijo spola in spolnosti, in je nekdanji urednik LGBT revije Narobe ter bo na omizju predstavil izbrane rezultate o vsakdanjem življenju LGBT oseb v Sloveniji;

- Melani Centrih, ravnateljica Gimnazije Ptuj, ki bo spregovorila o svojih prizadevanjih proti homofobiji, o boju za enakopravnost, vlogi pedagoških in drugih strokovnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah ter staršev, ko se srečajo s tematiko LGBTI, in

- dr. Matjaž Konvalinka, izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, ki bo predstavil svoje izkušnje kot LGBTI koordinator na fakulteti.

Po prispevkih gostujočih govornic in govornikov bo priložnost za vprašanja in razpravo o predstavljeni tematiki. Za dogodek je skupno predvidena približno ura in pol; zapis o omizju s fotografijami bo naknadno objavljen na spletni strani www.sviz.si.

Svojo udeležbo na omizju »Vprašanja LGBTI v vzgoji in izobraževanju«, ki je brezplačna (potnih stroškov pa SVIZ ne krije), prosimo, čim prej, najpozneje pa do torka, 18. aprila 2017, sporočite po e-pošti na naslov tajnistvo@sviz.si (navedite, da se prijavljate na omizje Odbora za enakost SVIZ, svoje ime in priimek ter ustanovo, iz katere prihajate).

Vljudno povabljeni v čim večjem številu!
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar