Lizin zdravstveni sklad

Glavni odbor SVIZ Slovenije je ustanovil Lizin zdravstveni sklad na svoji seji dne 18. 3. 2008.

LIZIN ZDRAVSTVENI SKLAD

TRR: SI56 0222 2025 5564 305

Lizin zdravstveni sklad, katerega namen je finančno pomagati članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in njihovim otrokom, ki so sicer v zdravstveni obravnavi v Sloveniji, a njihovo zdravljenje po določenem času ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoče podati natančne diagnoze, je bil osnovan na pobudo članice SVIZ kot mame otroka s posebnimi potrebami, njegovo ustanovitev pa je 18. marca 2008 s sklepom potrdil Glavni odbor SVIZ.

Lizin zdravstveni sklad je nastal spričo nesoglasja, do katerega je prišlo med starši otroka in zdravniškim konzilijem, ker slednji ni hotel odobriti posega v tujini, kljub temu da je bila nujnost takšne obravnave utemeljena z obsežno zdravstveno dokumentacijo iz tujine, ki so jo pridobili starši otroka. Skladno s 44.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ima sicer zavarovana oseba pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.

S podobnimi primeri se članice in člani SVIZ srečujejo tudi zdaj. Zgodi se, da so po mnenju zdravniškega konzilija v Sloveniji še niso izčrpane vse možnosti zdravljenja, a stanje obolelega ni izboljšano. Članice in člani SVIZ želijo zase ali za svoje otroke v takih primerih pridobiti tudi mnenja iz tujine, vendar zaradi nestrinjanja zdravniškega konzilija s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo ob tovrstnih poteh v tujino in morebitnem zdravljenju.

V Lizinem zdravstvenem skladu preko povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami pomagamo poiskati druga mnenja, omogočiti preglede, zdravljenje, ki nakazujejo najboljšo pot do čim bolj zadovoljivega zdravstvenega stanja članic in članov SVIZ in njihovih otrok ter tako s finančno pomočjo vsaj malo izboljšati njihovo kakovost življenja.

V osmih letih, odkar Lizin sklad deluje, smo pomagali številnim svojim članicam in članom ter njihovim otrokom z zbiranjem in doniranjem finančnih sredstev, s svetovanjem o zakonodajnih možnostih, z osveščanjem javnosti o namenu našega zdravstvenega sklada ter s spodbujanjem širšega socialnega okolja k donacijam. V veliko pomoč so nam posamezniki, članice in člani SVIZ, in organi sindikata – predvsem območni odbori –, ki redno donirajo sredstva v Lizin zdravstveni sklad, kadar gre za zbiranje namenskih sredstev, za nakup nujno potrebnih in dragih zdravstvenih pripomočkov.

O prošnjah in predlogih za finančno pomoč ter o načinih zbiranja denarja sklepa sedemčlanski Upravni odbor Lizinega sklada, ki ga imenuje Glavni odbor SVIZ Slovenije. Članice in člani upravnega odbora za svoje delo ne prejemajo nikakršnega plačila.

Delovanje Lizinega zdravstvenega sklada nadzoruje Glavni odbor SVIZ Slovenije, ki v sklopu sprejemanja rednega vsakoletnega finančnega poročila o delovanju SVIZ natančno preuči seznam pomoči in poročilo potrdi.

TRR Lizinega zdravstvenega sklada: SI56 0222 2025 5564 305

Upravni odbora LZS v mandatnem obdobju 2014 - 2018:
1. Nataša Privošnik
2. Lidija Hribernik
3. Danilo Muršec
4. Avguština Zupančič
5. Roman Eberlinc
6. Jasmina Mirtič
7. Irena Hudobivnik


Kratka navodila za obiske pri zdravniku


Želite nameniti del dohodnine Lizinemu zdravstvenemu skladu?


Obrazec "Podatki o davčnem zavezancu"  (v obliki .PDF)


Kdo je upravičen do zdravljenja, nakupa zdravil in pripomočkov v tujini