Ljubljana, 16. 12. 2022

Manj dohodnine, več pokojnine. Kako?

Individualno varčevanje v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja vam zagotavlja davčno olajšavo. Najvišjo možno olajšavo si lahko zagotovite z vplačilom premije do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače. Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.903,66 evrov letno.

Do konca leta poteka že tradicionalna akcija “Brez vstopnih stroškov”. Ta mesec vam Modra zavarovalnica za dodatna enkratna nakazila premij v pokojninski sklad ne bo obračunala vstopnih stroškov.

Naj bo letošnje leto drugačno. Naredite tudi nekaj zase in si ob koncu leta podarite lepšo prihodnost. Začnite tudi sami varčevati v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar vam bo prineslo:

- višje redne mesečne prihodke po upokojitvi in
- nižje plačilo dohodnine za leto 2022 (personaliziran informativni izračun davčne olajšave imate obstoječi varčevalci pri Modri na voljo na e.Modra.si. Vsi ostali pa lahko izračun svojega davčnega prihranka naredite na spletni strani Modre zavarovalnice).

Decembrska akcija velja tudi za nove člane

Akcija »Brez vstopnih stroškov« velja tudi za nove varčevalce, ki jim v decembru na vplačano premijo ne bomo obračunali vstopnih stroškov.

Za več informacij smo vam na voljo tudi na 080 23 45 in info@modra.si