Ljubljana, 16. 12. 2022

Manj prireditev na odrih

Vpliv epidemije covida-19 na odrsko dejavnost manjši

Med kulturnimi ustanovami, vključenimi v raziskovanje, jih je 89 % (9 odstotnih točk manj kot v 2020) za leto 2021 sporočilo, da je bila njihova dejavnost zaradi epidemije covida-19 okrnjena, hkrati pa jih je 74 % (3 odstotne točke več) tudi odgovorilo, da so razmere spodbudile druge oblike dejavnosti v njihovi ustanovi. 69 % teh kulturnih ustanov (20 odstotnih točk manj) je zaradi epidemije s svojimi prireditvami gostovalo manj. 56 % (13 odstotnih točk manj) jih je o odrski dejavnosti dodatno sporočilo, da so najeli manj zunanjih sodelavcev, in 40 % (17 odstotnih točk manj), da koronakriza ni imela vpliva na število njihovih zunanjih sodelavcev, ki so pomagali izvajati dejavnosti; le pri štirih (v 2020 pa treh) ustanovah pa se je lani število zunanjih sodelavcev povečalo.


 

Prireditev na slovenskih odrih v primerjavi s prvim epidemičnim letom nekoliko več

Na odrih kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov je bilo v 2021 izvedenih 15.885 prireditev: nekoliko več kot polovica (54 %)  je bilo plod lastne produkcije in koprodukcije, preostalo pa so bile prireditve gostujočih izvajalcev oz. ansamblov. V primerjavi z letom 2020 se je odrska dejavnost povečala za skoraj 42 %.


Največ teh prireditev je bilo izvedenih v kulturnih domovih in centrih za kulturo, 78 %; v gledališčih in obeh operah jih je bilo izvedenih 20 %, v glasbenih ustanovah (na sedežih teh ustanov) pa le nekaj več kot 2 %, saj te večinoma gostujejo oz. nastopajo drugje.

E-prireditev za virtualni prostor skoraj 3.600


Kulturne ustanove so pripravile še 3.597 e-prireditev za virtualni prostor (v 2020: 3.974). Naši podatki torej kažejo, da so bile poleg prireditev, izvedenih v prostorih kulturnih ustanov, gledalcem oz. poslušalcem na voljo še virtualne prireditve, ki so celotno kulturno produkcijo povečale za skoraj 23 % (v 2020, prvem epidemičnem letu, za 35 %).
 

Približno 1,9 milijona obiskovalcev


Vse prireditve v kulturnih domovih, gledališčih, operah in glasbenih ustanovah so pritegnile skupno 1,899 milijona obiskovalcev, posamezna pa povprečno 120. 
Nekatere kulturne ustanove ponudijo obiskovalcem tudi brezplačne prireditve. Takih je bilo 5.717 ali okoli 36 % vseh (22 % v 2019 in 26 % v 2020); večino brezplačnih prireditev so ponudili kulturni domovi.

Sicer so obravnavane ustanove z vstopninami za prireditve iztržile približno 4,4 milijona evrov; za posamezno vstopnico je bilo treba odšteti povprečno 10 evrov: v kulturnih domovih povprečno 8,70 evra, v gledališčih in operah 11,60, v glasbenih ustanovah pa 7,20 evra.


Pestro festivalsko dogajanje


Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so v 2021 organizirali 192 festivalov, na katerih se je zvrstilo 4.428 prireditev. Največ, 83, je bilo glasbenih in plesnih festivalov, 30 je bilo gledaliških in 24 filmskih festivalov; preostalih 56 festivalov – s skoraj polovico vseh festivalskih prireditev – so kulturne ustanove uvrstile v kategorijo »drugo«. Opisale so jih kot otroški, zgodovinski, literarni, intermedijski, festival raziskovalne umetnosti, etnološki, festival sodobne elektronske glasbe itd. Največ festivalov so pripravili kulturni domovi in centri za kulturo (155).Zaposlenih v kulturnih ustanovah manj, zunanjih sodelavcev več


V obravnavanih kulturnih ustanovah je delalo 2.549 redno zaposlenih oseb in 11.519 zunanjih sodelavcev. V primerjavi z 2020 se je število zaposlenih zmanjšalo za 3 %, število zunanjih sodelavcev pa se je povečalo za skoraj 26 %, a še vedno ni doseglo števila teh sodelavcev v 2019 (13.319 oseb). Med zunanjimi sodelavci je bilo največ prostovoljnih delavcev (29 %), sledili so samozaposleni v kulturi (22 %), tisti z avtorsko pogodbo (19 %), študenti (14 %) itd.


Dostop za gibalno ovirane osebe urejen pri večini ustanov, za senzorno ovirane pa v 40 %


Med kulturnimi ustanovami, ki so imele lastne prostore za izvajanje kulturne dejavnosti, jih je imelo povsem urejen dostop tudi za gibalno ovirane osebe 59 %, delno urejen dostop pa 34 %. Dostop za senzorno ovirane osebe je bil povsem urejen ali pa vsaj delno urejen v 40 % teh ustanov, v preostalih 60 % pa tega še niso urejali.

 

Prireditve, obiskovalci in izvedena dela v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
  2019 2020 2021
Prireditve (premiere in ponovitve) - skupaj 24.914 11.222 15.885
  prireditve lastne produkcije in v koprodukciji 12.495 6.033 8.612
  gostujoče prireditve 12.420 5.188 7.273
  brezplačne prireditve 5.357 2.906 5.717
Obiskovalci 4.453.642 1.492.240 1.899.654
Nova dela - skupaj 6.711 4.309 5.842
  v koprodukciji z domačimi koproducenti 3.663 2.869 3.470
  v koprodukciji s tujimi koproducenti 681 220 396
Vsa dela - skupaj 11.682 6.817 8.099
  dela slovenskih avtorjev 5.684 3.626 3.964
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Prireditve na gostovanjih, Slovenija
  2019 2020 2021
Skupaj 7.757 3.617 4.821
  v Sloveniji 6.815 3.337 4.305
  v drugih državah članicah EU 754 238 447
  v državah zunaj EU 189 43 69
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Festivali in prireditve, Slovenija
  Festivali Prireditve
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Skupaj 237 174 192 4.608 2.129 4.428
  glasbeni in plesni 108 70 83 1.040 706 957
  gledališki 36 26 30 751 341 644
  filmski 23 20 24 505 243 694
  drugi 70 58 56 2.312 838 2.133
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, SURS, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10765 (pridobljeno 15. 12. 2022).

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar