Ljubljana, 16. 11. 2020

Mednarodni dan študentov

17. november je za mednarodni dan študentov razglasil Mednarodni študentski svet v Londonu leta 1941 – v spomin na nacistično okupacijo prostorov praške univerze in na več kot 1200 študentov, deportiranih v letu 1939 v koncentracijska taborišča, ter na takrat ubite študente. 

Največ študentov vpisanih v visokošolsko univerzitetno izobraževanje

V študijskem letu 2019/20 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vključenih 76.728 oseb, od tega je bilo 77 % rednih, 23 % pa izrednih študentov in študentk. 

Največ študentov in študentk je bilo vpisanih v visokošolsko univerzitetno (29 %) in visokošolsko strokovno (26 %) izobraževanje. Najmanj jih je bilo vpisanih v enovito magistrsko (6 %) in doktorsko izobraževanje (4 %). 

Največ rednih študentov in študentk je bilo vpisanih v enovitem magistrskem in visokošolskem univerzitetnem izobraževanju (skoraj 100 % oz. 96 %), največ izrednih študentov in študentk pa v doktorskem izobraževanju (80 %).

Študentk je več in izbirajo druga študijska področja kot študenti

V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih približno 32.800 ali 43 % študentov in približno 44.000 ali 57 % študentk. Študentke praviloma izbirajo druga študijska področja kot študenti.

Delež študentk je bil največji na področju »Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev« (87 % žensk in 13 % moških), drugi največji pa na področju »Zdravstvo in socialna varnost« (77 % žensk in 23 % moških). Delež študentov je bil največji na področju »Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)« (83 % moških in 17 % žensk), drugi največji pa na področju »Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo« (74 % moških in 26 % žensk).

Še najenakomerneje so bile študentke in študenti zastopani na področju »Naravoslovje, matematika in statistika« ter na področju »Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve«. V vsakem od omenjenih študijskih področij izobraževanja je bilo vpisanih 57 % študentk in 43 % študentov.


 

 

Med 16.100 diplomanti in diplomantkami je bilo 60 % žensk

V koledarskem letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 16.100 diplomantk in diplomantov, 40 % je bilo moških in 60 % žensk. Od tega jih je več kot 29 % zaključilo visokošolsko univerzitetno izobraževanje, skoraj 28 % pa magistrsko izobraževanje po končani 1. bolonjski stopnji. 

Povprečna starost vseh diplomantk in diplomantov je bila 27,1 leta. Najnižja je bila pri diplomantih in diplomantkah visokošolskega univerzitetnega izobraževanja (24,1 leta), najvišja pri diplomantih in diplomantkah doktorskega izobraževanja (37,4 leta). 

V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2019/20 vpisanih povprečno skoraj 37 študentov na 1.000 prebivalcev. Največ študentov na 1.000 prebivalcev je imela občina Naklo (50,9), sledile so občine Mozirje (47,7), Vodice (47,1) in Dobrova - Polhov Gradec (47,1). Občina z najmanj študenti na 1.000 prebivalcev je bila občina Hodoš (2,8), sledile so Osilnica (11,3), Kuzma (18,4), Rogašovci (19,5). 

Število diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v celotni Sloveniji 7,7. Na ravni občin so bile po vrednosti tega kazalnika prve tri Rečica ob Savinji (14,2), Šempeter - Vrtojba (13,2) in Veržej (12,8), med zadnjimi pa Odranci (3,1), Apače (2,8) in Osilnica (2,8). V občini Hodoš ni bilo v letu 2019 nobenega diplomanta.

Mednarodni dan študentov je danes simbol študentov in njihovih prizadevanj za spoštovanje človekovih pravic, demokratično družbo in njihovega boja proti diskriminaciji ter njihovih prizadevanj za boljšo prihodnost mladih.