Ljubljana, 7. 8. 2017

Medvrstniško nasilje v šoli

V mesečni publikaciji o temah, obravnavanih v raziskavi PISA (vse do zdaj objavljene številke so dostopne na tej povezavi), so pri OECD v aktualni številki PISA in Focus #74 namenili pozornost nasilju med vrstniki in vplivi takšnega nasilja na učenca.
 

Povprečno je približno 11 odstotkov mladih iz držav OECD in partnerskih držav poročalo, da so pogosto žrtev posmehovanja, 8 odstotkov, da so v šoli mnogokrat žrtev škodoželjnih govoric in 7 odstotkov, da jih velikokrat izključujejo iz družbe.


V mednarodni raziskavi PISA 2015, ki sicer preučuje bralno, naravoslovno in matematično pismenost 15-letnikov, so učenkam in učencem prvikrat zastavili vprašanja o medvrstniškem nasilju. Njihovi odgovori so pokazali, da je takšno nasilje precej razširjeno: povprečno je približno 11 odstotkov mladih iz držav OECD in partnerskih držav poročalo, da so pogosto – tj. vsaj nekajkrat na mesec – žrtev posmehovanja, 8 odstotkov, da so v šoli mnogokrat žrtev škodoželjnih govoric in 7 odstotkov, da jih velikokrat izključujejo iz družbe.


Pri OECD ob tem poudarjajo, da lahko medvrstniško nasilje pomembno vpliva na učne dosežke, saj se žrtve nasilnih dejanj teže osredotočijo na učne obveznosti. Učenke in učenci šol, v katerih se dogaja nasilništvo (šole, na katerih je več kot 10 odstotkov učencev žrtev rednega nasilništva), praviloma dosegajo za 47 točk slabše rezultate pri naravoslovju kot tisti s šol, kjer nasilništvo ni pogosto (šole, na katerih je manj kot 5 odstotkov učencev pogosto žrtev nasilništva).


Medvrstniško nasilje je mogoče, kot je pokazala raziskava, pomembno zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja. V takšnem okolju po navedbah OECD učenci in učenke bolj upoštevajo šolska pravila, jih dojemajo ko pravična in imajo bolj pozitiven odnos do svojih učiteljic in učiteljev.
 

V minulem šolskem letu smo pet regijskih posvetov o pomenu zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja skupaj izpeljali SVIZ, ministrstvo za izobraževanje in zavod za šolstvo.V minulem šolskem letu smo pet regijskih posvetov o pomenu zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja skupaj izpeljali SVIZ, ministrstvo za izobraževanje in zavod za šolstvo. Srečanja so bila namenjena odkritemu pogovoru, izmenjavi spoznanj in primerov učinkovitih praks ter predstavitvi izzivov in potreb v povezavi z nasiljem, ki jih strokovni delavci zaznavajo v vrtcih in šolah. Poudarjeno je bilo, da zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja spada med temeljne cilje vzgoje in izobraževanja ter zajema tako krepitev socialnih spretnosti, strpnosti, spoštovanja drugačnosti kot omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti. Sodelujoči na regijskih posvetih so delili tudi skoraj neverjetne in zaskrbljujoče zgodbe iz njihove vsakodnevne prakse, skupaj z drugimi udeleženci pa iskali možne odgovore in rešitve ter predlagali, kako bi morda lahko v vrtcih in šolah uspešno preprečili nasilje. Rdeča nit vseh srečanj so bila opozorila o tem, da je ogrožena strokovna avtonomija učiteljev, da v vrtce in šole »nasilno« vstopajo starši (ponavadi tudi z odvetniki), o potrebi po vključevanju in tesnem sodelovanju več služb ob primerih težav in nasilja (vodstva zavodov, svetovalni delavci, centri za socialno delo, pedopsihiatri, policija …), težavah in stiskah otrok, njihovih staršev in posledično tudi učiteljev, ki izhajajo iz neznanja jezika (slovenščine) v vrtce in šole vključenih otrok … Predstavniki MIZŠ in ZRSŠ so pozorno prisluhnili vsem zgodbam in spodbujali tudi izmenjavo predlogov o tem, kakšne ukrepe bi lahko vpeljali ter katero znanje in spretnosti bi potrebovali vzgojitelji in učitelji, da bi vrtci in šole znova postali varen prostor za vse udeležene v procesu vzgoje in izobraževanja. Ugotovljeno na posvetih o varnem in spodbudnem okolju bo predstavljeno na konferenci, ki bo predvidoma izpeljana novembra letos.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar