Ljubljana, 25. 10. 2019

Migracije v izobraževanju

Izobraževanje je temeljna človekova pravica in obenem pomembno orodje, temelj za uspešno vključevanje v družbo.

Izobraževanje je temeljna človekova pravica in obenem pomembno orodje, temelj za uspešno vključevanje v družbo. Ti dve dejstvi naj bi evropske države upoštevale v svojem odzivanju na migracije in begunske valove, služili pa sta tudi kot izhodišče skupnega projekta o migracijah v izobraževanju, v katerem so se povezali sindikati in delodajalci v izobraževanju. Skušali so odgovoriti na vprašanje, kako lahko socialni partnerji v izobraževanju prispevajo k učinkovitemu vključevanju priseljencev, temeljne ugotovitve pa so pred dnevi (14. in 15. 11. 2019) predstavili na zaključni dvodnevni konferenci v Bruslju. Sporočilo so udeleženke in udeleženci dogodka prenesli tudi v Evropski parlament, kjer je bil premierno predstavljen tudi dokumentarni film Izobraževanje brez meja (Education Without Borders), ki je nastal ob projektnih študijskih obiskih v Španiji, Srbiji in Belgiji.

 

»Izhodišče tega projekta ni bilo zgolj pokazati na izzive in težave na področju vključevanja priseljencev v izobraževanje, temveč poiskati tudi ustrezne rešitve,« je poudaril zunanji raziskovalec v projektu Nihad Bunar, sicer profesor na Univerzi v Stockholmu. In prav slednje, naj bi ga spodbudilo, da se je projektu priključil in dve leti intenzivno preučeval stanje na področju vključevanja priseljencev v vrtce in šole ter širše družbeno življenje v Belgiji, Srbiji in Španiji. Pri tem se je še zlasti osredotočil na prizadevanje učiteljev in učiteljskih sindikatov na tem področju. Kot ustrezne pristope raziskovalec prepoznava tiste, ki so usmerjeni k otroku, ki zagotavljajo podporo, prav tako zagovarja čim hitrejšo vključitev otrok v večinske razrede (ang. regular classes), a ob nudenju dodatne potrebne pomoči. V tem kontekstu v svojem zaključnem poročilu izpostavlja kot ključ materni jezik otroka priseljenca, ki naj predstavlja podlago za učenje in nikakor ne sme biti dojet v smislu, da zavira pridobivanje jezika države »gostiteljice«. Ključno je tudi, da so učitelji ustrezno plačani in delajo v primernih delovnih pogojih (vključno s tem, da imajo dovolj učnih pripomočkov in gradiva), da imajo zgotovljeno strokovno avtonomijo in priložnosti za nenehno poklicno spopolnjevanje. Kako učinkovito je vključevanje otrok priseljencev, je povezano tudi s sodelovanjem z njihovimi družinami, kar pa nedvomno zahteva tudi aktivnost lokalne skupnosti.

Socialni dialog lahko in mora odigrati pomembno vlogo pri učinkovitem vključevanju priseljencev.

Socialni dialog lahko - in mora - odigra pomembno vlogo pri učinkovitem vključevanju priseljencev. Socialni partnerji v izobraževanju lahko tako, denimo, spodbudijo politično razpravo o delovnih pogojih in potrebah učiteljev, drugih strokovnih delavcev in vodstev šol, ki skrbijo za otroke priseljence in begunce. Ti zaposleni imajo v vključevalni strategiji ključno vlogo in nujno jim je zagotoviti odlične delovne pogoje, priložnosti za poklicni razvoj, da se lahko učinkoviti spoprijemajo z izzivi, ki jih migracije v izobraževanje prinašajo. Predstavniki evropskih združenj sindikatov in delodajalcev v izobraževanju ETUCE in EFEE so razpravljali tudi o skupnih smernicah za učinkovito vključevanje migrantov in beguncev v vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jih bodo predlagali v sprejem na plenarni seji Evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju decembra letos.

 

Drugi dan oktobrske zaključne konference so udeleženke in udeleženci, kot rečeno, projekt predstavili še v Evropskem parlamentu. Razpravo z naslovom "Človečnost in pravice ali ograje in sovraštvo?" je povezoval evropski poslanec Pierfrancesco Majorino, premierno pa je bil prikazan prav tako že omenjeni dokumentarni film Izobraževanje brez meja, v katerem so povzeti študijski obiski v Španiji, Srbiji in Belgiji. Tako med drugim osvetli bogastvo in priložnosti, ki s priseljenimi otroki prihajajo v Evropo, ter hkrati pokaže raznolike pristope in delo zaposlenih v izobraževanju z njimi. Vljudno povabljeni k ogledu filma.

 

Celotno poročilo Učinkovito vključevanje priseljencev v izobraževanju (Nihad Bunar)

Dokumentarni film Izobraževanje brez meja