Ljubljana, 11. 7. 2019

Minister naj zagotovi svobodo sindikalnega delovanja

sporočilo za medije!

 

MINISTER NAJ ZAGOTOVI SVOBODO SINDIKALNEGA DELOVANJA

Za SVIZ nedopustno, da delodajalec presoja, kdo sme biti sindikalni zaupnik in kdo ne, zato je ministra dr. Jerneja Pikala pozval, naj na SŠOM zagotovi spoštovanje ustavne pravice do  svobode sindikalnega delovanja.

Ljubljana, 11. julija 2019 – Ob dogajanju na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM), povezanem z izredno odpovedjo sindikalnemu zaupniku Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Dejanu Paski, s katerim je sindikat že seznanil medije in tudi ministra za izobraževanje dr. Jerneja Pikala, je SVIZ slednjega danes v javnem pismu pozval, naj zagotovi, da bo na SŠOM spoštovana ustavna pravica do  svobode sindikalnega delovanja.

SVIZ je namreč ob že poprejšnjih nesprejemljivih dogodkih na SŠOM še dodatno ogorčen nad odzivom ravnateljice Nadje Jager Popović po novinarski konferenci, ki jo je SVIZ pripravil 9. 7. 2019 in se z njo postavil v bran svojemu sindikalnemu zaupniku ter proti poskusom discipliniranja sindikata. Ravnateljica je za enega od medijev v komentarju na povedano na novinarski konferenci izjavila, da »gospod Paska ne more biti sindikalni zaupnik« na šoli, ki jo vodi ona. Ministra SVIZ v javnem pismu opozarja, da predstavlja izrečeno kronsko potrditev že dozdajšnjih očitkov sindikata, da ravnateljica posega v svobodo sindikalnega delovanja, ki jo varuje 76. člen Ustave Republike Slovenije. Povsem nedopustno je, da ravnateljica, ki je delodajalec, presoja, kdo sme biti sindikalni zaupnik sindikata in kdo morda ne. Odločitev o tem, kdo lahko to funkcijo prevzame, je namreč v izključni pristojnosti sindikata in kolega Dejan Paska je bil izvoljen na demokratičnih volitvah, na katerih je prejel večino glasov. Omenjeno presojanje o primernosti zaupnika SVIZ pa tudi ni prvi poseg ravnateljice SŠOM v ustavno zagotovljeno svobodo delovanja sindikata, saj je skušala na Območnem odboru SVIZ Podravje vplivati na izvolitev Dejana Paske že v času njegove kandidature.

Po prepričanju SVIZ gre torej za ključno točko ustavno varovane sindikalne svobode, ki jo ravnateljica krši s tem, ko javno presoja, kdo ne more biti sindikalni zaupnik. Skorajda odveč pa je pripomniti, da je Nadja Jager Popović s svojo zadnjo izjavo še dodatno razvrednotila navidezne razloge za izredno odpoved delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku SVIZ. Sindikat od ministra dr. Jerneja Pikala pričakuje, da bo kot najbolj odgovorni funkcionar, ki vodi zahtevno dejavnost vzgoje in izobraževanja, zagotovil, da bo na Srednji šoli za oblikovanje Maribor spoštovana ustavna pravica do  svobode sindikalnega delovanja.

X X X X

 

Sandi Modrijan, predstavnik SVIZ za stike z javnostjo