Ljubljana, 21. 5. 2021

Ministrica med zaposlenimi nima podpore


sporočilo za medije!

MINISTRICA MED ZAPOSLENIMI NIMA PODPORE
 

Poziv k odstopu prof. dr. Simone Kustec je podpisalo več kot 17 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

 


Ljubljana, 21. maja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je po sklepu svojega glavnega odbora v času od 5. do 19. maja izpeljal zbiranje podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec. Kot je po preštetju ugotovila imenovana tričlanska komisija, jih je na sedež sindikata v omenjenem roku prispelo skupno 17.113.

Sindikat je prepričan, da ministrica več kot 17 tisoč podpisov zaposlenih iz slovenskih vrtcev in šol, ki vodenje šolskega resorja dnevno občutijo ob svojem delu in lahko kvalificirano ocenijo odločitve in ravnanje šolske oblasti, ne bi smela razumeti drugače kot izraz očitnega nezadovoljstva z njenim delom. Tudi ob skoraj popolni odsotnosti samokritičnosti in neprevzemanju odgovornosti, ki sta pravzaprav že ves mandat stalnica njenega delovanja na funkciji ministrice za izobraževanje, prof. dr. Simona Kustec ne bi smela spregledati, da ji zaposleni izrekajo nedvoumen očitek, da ni kos svojim nalogam in zadolžitvam ter da njeno vztrajanje na čelu ministrstva škoduje kakovosti vzgoje in izobraževanja v naši državi. Sporočilo, kako zaposleni v šolstvu dojemajo vlogo osebe, ki bi morala prednostno izpostavljati in zagovarjati specifične cilje, potrebe ter interese vzgoje, izobraževanja, zaposlenih v teh dejavnostih ter otrok in učencev, po mnenju SVIZ torej ne bi moglo biti bolj nazorno. In – kot je pokazala javnomnenjska raziskava z začetka tega tedna – nezadovoljstvo z vodenjem vzgojno-izobraževalnega področja ni izjemno veliko le v šolskem polju, saj to, da bi morala ministrica odstopiti, menita tudi skoraj dve tretjini vseh vprašanih staršev osnovnošolcev in dijakov.

Zbiranje podpisov k pozivu za odstop ministrice prof. dr. Simone Kustec je v precejšnji razsežnosti razkrilo še, da prevladujoče splošno stanje nezaupanja, strahu in apatičnosti, ki trenutno obstaja v širši družbi, ni ostalo zunaj vrtcev in šol. Sindikalni zaupniki in zaupnice, ki so pridobivali podpise v svojih zavodih, so sindikatu namreč poročali, da veliko njihovih kolegic in kolegov svojih podpisov pod poziv ministrici k odstopu ni prispevalo iz bojazni pred morebitnimi negativnimi posledicami v luči zaničevalnega, represivnega in kaznovalnega delovanja aktualne Vlade RS. Številni zaposleni pa so obenem izražali tudi pomisleke o splošni smiselnosti pozivanja k odstopu nekoga, ki se je tako očitno prepustil v vodenje drugim in zgolj želi nekritično samozavestno vztrajati na položaju.

 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Vanila
24.05.2021

@Robert, čistilke, hišniki, pa tudi tajnice in računovodkinje, ki so prav tako člani in članice SVIZa, so že davno izgubili upanje, da se bo SVIZ kdaj postavil tudi zanje. Dvomim, da so hiteli podpisovati kar koli.

Robert
22.05.2021

To je dobrih 44% vseh članov. Torej niti polovica članov SVIZa ni prispevala podpisa

Vaš komentar