Ljubljana, 6. 3. 2018

Ministrstvo za kulturo v roku ni odgovorilo

sporočilo za medije!


Ministrstvo za kulturo v roku ni odgovorilo na zahteve SVIZ-a


SVIZ je ministra Peršaka opozoril na kršitev kolektivne pogodbe in napovedal nadaljnje sindikalne aktivnosti.Ljubljana, 6. marca 2018 – Skladno z odločitvami Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) je sindikat na Ministrstvo za kulturo (MK) konec januarja letos posredoval zahteve za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS. V njih SVIZ zahteva ustrezno ovrednotenje delovnih mest s področja kulture. Zakonsko določeni 30-dnevni rok za odgovor se je medtem iztekel in ker MK ni pravočasno posredovalo odgovora, je SVIZ ministra za kulturo Antona Peršaka na to opozoril in napovedal možne prihodnje korake sindikata.

V skladu s 3. točko Splošnih določb Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko pogodbeni stranki kadarkoli predlagata spremembo ali dopolnitev kolektivne pogodbe. Ob tem je določeno, da se je druga stranka do predloga sprememb ali dopolnitev kolektivni pogodbe dolžna opredeliti v 30 dneh po njegovem prejemu. V konkretnem primeru se je rok za odgovor na zahteve sindikata za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS iztekel 2. marca. Ministrstvo za kulturo se do tega roka ni opredelilo do naših zahtev, kar predstavlja kršitev določb kolektivne pogodbe. Zato je SVIZ MK oziroma ministra obvestil, da bo v prihodnjih dneh sklical izredno sejo predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ, ki bo odločalo o reakcijah sindikata, ki ne izključuje niti odločanja o stavki v dejavnosti kulture.

Po presoji SVIZ so delovna mesta tako v umetniškem kot tudi v strokovnem delu kulture po vsebini, zahtevnosti in drugih okoliščinah v celoti primerljiva, ne enaka, z zdravniškimi delovnimi mesti. Zato morajo postati predmet pogajanj, kot ga opredeljuje VIII. točka Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016). Omenjeni dogovora vlado zavezuje k pogajanjem o ustreznem vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in v drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z zdravniškimi delovnimi mesti.

X X X X X